Copiii victime ai abuzului vor fi trataţi mai prietenos în sistemul de justiţieP1150297kkkProfesioniștii din sistemul de justiție responsabili de protecția drepturilor copiilor participă la un atelier de lucru care își propune elaborarea unei viziuni holistice bazată pe standarde europene privind sistemul de justiție prietenos copilului. Atelierul se desfășoară în perioada 11 – 12 decembrie și este organizat de Ministerul Justiţiei în colaborare cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC).

Participanţii pun în discuție problemele și provocările întâlnite în procesul de investigare penală a copiilor victime/martori ai abuzului și discută despre măsurile necesare pentru protecția drepturilor și intereselor copiilor victime în toate etapele de investigaţie, condiţiile speciale necesare pentru audierea legală a copiilor implicați în proces, funcţionarea normelor deontologice în lucrul cu copiii victime şi martori ai violenţei. Atelierul este moderat de experţii internaţionali ai Centrului pentru Dezvoltare Socială Bert Groen (Olanda) şi Nigel King (Marea Britanie).

Evenimentul se înscrie în activităţile Grupului de lucru inter - instituţional pentru realizarea acţiunilor din domeniul justiţiei juvenile prevăzute de Strategia de reformă a sectorului justiţiei 2011-2016 şi are drept scop schimbul de experienţă şi bune practici privind investigarea cazurilor copiilor victime şi martori ai infracţiunilor, în vederea realizării acţiunii 6.3.2. Consolidarea instrumentelor de protecţie a copiilor victime sau martori ai infracţiunilor în cadrul proceselor penale.

Totodată, evenimentul anunţă lansarea proiectului “Intervievarea structurată a copiilor victime și martori din Moldova” care este implementat în perioada anilor 2014-2015 de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială MOVISIE, susținut de  Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova și a Fundației OAK.

Proiectul are scopul de a promova bunele practici în domeniu, contribuind astfel la elaborarea unor standarde de calitate în abordarea cazurilor penale în care sunt implicați copii victime sau martori ai violenței, abuzului și exploatării.

Principalul rezultat așteptat al proiectului este o viziune comună a profesioniștilor privind investigarea penală prietenoasă copiilor victime ale violenței ținând cont de toate condițiile speciale necesare pentru audierea legală a copiilor implicați în proces, precum și atenționarea factorilor de decizie din domeniu referitor la necesitatea de a dezvolta și de a îmbunătăți cadrul legal și de reglementare privind asigurarea protecției coerente și continuă a copiilor victime ale abuzului și exploatării, în cadrul sistemului de justiție penală.

Pentru informaţii suplimentare ne contactați:

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii

Tel.: 022 75-88-06, Fax: 022 74-83-78

Web: www.cnpac.org.md, www.amicel.org.md

E-mail: office@cnpac.org.md