Funcţionarii publici învaţă limba românăAsociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) organizează un eveniment de lansare a fazei a VII - a Programului de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din Republica Moldova 2013-2016 cu susţinerea financiară a Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE (Haga). Evenimentul va avea loc în 15 ianuarie 2014, ora 10.00, în incinta sediului ANTEM, mun. Chişinău, str. Iacob Hîncu 10/1. 

În cadrul mesei rotunde se vor puncta obiectivele şi direcţiile prioritare ale Programului de instruire lingvistică a funcţionarilor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, 2013-2016. De asemenea, vor fi puse în discuţie realităţile sociale şi lingvistice ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova, dar şi politica statului pe domeniul de integrare lingvistică a minorităţilor naţionale în RM.

ANTEM va face o prezentare a materialelor didactice şi asistenţa metodică pentru implementarea programului pe întreg teritoriu al RM. ANTEM propune un nou sistem de evaluare a competenţelor lingvistice la limba română atât pentru funcţionarii publici, cât şi pentru manageri şcolari. Comunicarea în limba română este o necesitate reală pentru administraţia publică sau nu, ne vor vorbi beneficiarii programului. Despre problemele de predare/învăţare a limbii române în şcoala alolingvă sunt invitaţi să se expună şefii Direcţilor de învăţământ din Moldova, metodişti, experţi în domeniu atât din şcoala cât şi din instituţiile acreditate în acest domeniu.

Peste 800 solicitări la cursurile de limba română au fost înregistrate în cadrul proiectului până în noiembrie 2013, iar necesitatea de extindere este evidentă. Astfel, vor fi prezentate localităţile care vor beneficia gratuit de acest program. La finele evenimentului vor fi semnate acorduri de parteneriat dintre ANTEM şi APL.

Printre invitaţii evenimentului sunt: Iurie Leancă, prim-ministru al RM, Tatiana Potîng, viceprim-ministru al RM, Elena Beleacova, director general al Biroului Relaţii Interetnice, Nicolae Stoianov, vicebaşcan UTA Găgăuzia, Lucia Cucu, director ANTEM, precum şi reprezentanţi APL, UTA Găgăuzia, experţi, traineri ANTEM şi beneficiari ai programului.

În prezent, cu suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE (Haga), de acest program beneficiază peste 500 de alolingvi, fiind încadraţi la nivelul A1-A2, B1 şi B2 în conformitate cu standardele europene. 

Informaţii suplimentare: ANTEM, tel: 022 245712, e-mail: antem.moldova@gmail.com, http://www. antem.org