Conferinţa internaţională consacrată aniversării a 340 de ani de la naşterea ilustrului cărturar şi Domn Dimitrie CantemirSecţia Ştiinţe Umaniste şi Arte a Academiei de Ştințe a Moldovei (AȘM), Institutului de Istorie al AŞM, și
Institutul Cultural Român „M. Eminescu" din Chişinău au organizat în data de 29 octombrie 2013, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Conferinţa internaţională consacrată aniversării a 340 de ani de la naşterea ilustrului cărturar şi Domn Dimitrie Cantemir.

Scopul Conferinței a fost de a marca cea dea 340-a aniversare prin întrunirea mai multor cercetători științifici atît din Republica Moldova cît și din România, instituții academice, fundații culturale, etc pentru a discuta aspecte din viața și opera lui Dimitrie Cantemir.

Mesajele de salut ale invitaților conferinței, au răsunat din partea domnului Valeriu Matei, membru de onoare al Academiei Române, a directorul Institutului Cultural Român „M. Eminescu" din Chişinău și a Prof. univ. dr. Ion Deaconescu, preşedintele Fundaţiei Europene „M. Eminescu" din Craiova.
Evenimentul a fost moderat de Dr. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie al AŞM și Dr. Victor Ghilaş, secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe Umaniste şi Arte a AŞM.

Ca participant al conferinței, domnul Academician Andrei Eşanu, membru de onoare al Academiei Române, și cercetătorul ştințific Valentina Eşanu, de la Institutul de Istorie al AŞM, au prezentat tema "Urme al bibliotecii lui Dimitrie Cantemir în Rusia" care, demonstrînd performanțe deosebite în cercetarea "Neamului Cantemireștilor" în cadrul Institutului de Istorie al AȘM, s-au învrednicit cu Medalia – "Dimitrie Cantemir – 340 de ani de la naștere" și o Diplomă din partea Fundației Culturale "Paul Tudor" din România.

Fundația de asemenea a mai înmînat aceste distincții și altor personalități marcante din Republica Moldova care au avut drept preocupare studierea operei și vieții marelui cărturar, Dimitrie Cantemir. Printre aceștia s-au enumerat: academicienii Mihai Cimpoi și Gheorghe Duca, Directorul Institutului de Istorie, Gheorghe Cojocaru, Directorul Institututlui Cultural Român "M. Eminescu", Valeriu Matei și Nicolae Dabija, Membru de Onoare al Academiei Române.

Invitați ai conferinței, profesorul universitar, doctorul Ion Deaconescu, preşedintele Fundaţiei Europene „M. Eminescu" din Craiova, și prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, au prezentat subiectul "Tratatul de la Luţk în contextul recentelor cercetări istoriografice" și au menționat că integrarea operelor integrale ale celebrului cărturar Dimitrie Cantemir, necesită găsirea unor persoane competente și profesioniste în adaptarea literaturii vremurilor de atunci la stilul contemporan.

La expunerile făcute publice au luat parte și alți participanți ca Mem.cor. Demir Dragnev și Prof. univ.dr. Gheorghe Bobână, cu subiectele -"Dimitrie Cantemir în contextul iluminismului timpuriu din Europa de Sud-Est" și "Editarea scrierilor filosofice ale lui Dimitrie Cantemir la Chişinău"; Nicolae Dabija, membru de onoare al Academiei Române, cu tema "Dimitrie Cantemir integrator European" și Victor Ghilaș, secretar general al Secției de Științe Socio-Umaniste a AȘM, Prof. dr. Constantin Barbu, Craiova cu comunicarea "De ce este Dimitrie Cantemir scriitor historical?"

La eveniment au luat parte și reprezentanții mass-media.

În încheiere, academicianul Gheorghe Mustea a adus un omagiu personalității lui Dimitrie Cantemir prin interpretarea cvartetului de coarde al Orchestrei Naţionale a Companiei Tele Radio Moldova unde au răsunat fragmente din creaţia muzicală a compozitorului Dimitrie Cantemir.

Dimitrie Cantemir s-a născut la 26 octombrie 1673, în localitatea Silişteni din comuna Fălciu, azi comuna Dimitrie Cantemir din judeţul Vaslui, în partea de sud a oraşului Huşi. Fost domn al Moldovei (1693 şi 1710 - 1711), autor, cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, om politic şi scriitor roman, Dimitrie Cantemir este fiul lui Constantin Cantemir şi al Anei, la 15 ani a fost nevoit să plece la Constantinopol (1688-1690), unde a stat 17 ani, ca zălog al tatălui său pe lângă Înalta Poartă, înlocuindu-l pe Antioh, devenit ulterior domn al Moldovei.

Mariana Țîbulac