Asociaţia Promo-LEX şi AGER lansează Portalul Monitor.mdAsociaţia Promo-LEX şi Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER) lansează portalul Monitor.md. Portalul a fost elaborat în cadrul Proiectului „Sporirea responsabilității Guvernului prin monitorizarea reformei în sectorul justiţiei”, proiect finanţat de Uniunea Europeană.

Portalul Monitor.md este o platformă on-line care va reflecta activităţi și produse de monitorizare realizate recent de către organizațiile societății civile din Moldova. Produsele de monitorizare vor viza atât activitatea instituțiilor publice, cât și implementarea politicilor publice în Moldova. Domeniile prioritare de monitorizare pe care le vizează portalul Monitor.md sunt: Reforma în Sectorul Justiției; Drepturile Omului; Procese Electorale; Buna Guvernare și activitatea Poliției. În acest sens, portalul Monitor.md va identifica și va prelua rapoarte de monitorizare și studii de evaluare elaborate de către organizațiile societății civile din Moldova. Astfel, toate organizațiile cointeresate ca produsele lor de monitorizare să fie postate pe Monitor.md se pot adresa cu o solicitare organizațiilor implementatoare.

Scopul de bază al portalului Monitor.md este de a oferi publicului larg informații și materiale cu privire la activitățile de monitorizare realizate în Moldova și să contribuie la sporirea vizibilității lor. De asemenea, Monitor.md își propune să popularizeze activitatea de monitorizare, atât în rândul organizațiilor societății civile, cât și a cetățenilor de rând. În acest sens, Monitor.md va prezenta diverse modele și idei de monitorizare din practica internațională, idei care ar putea fi preluate și implementate și în Republica Moldova. De asemenea, Monitor.md va include și instrumente interactive de monitorizare care vor putea fi ajustate la necesitățile societății civile și realităților din Moldova. Astfel, portalul va oferi cetățenilor posibilitatea de a face semnalări on-line cu privire la încălcări și abuzuri în mai multe domenii.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Carolina Bondarciuc, Ofiţer de presă,
Tel: (22) 45-00-24, GSM: 069637849, e-mail: pr@promolex.md