Monitorizarea finanțării concurenților electorali – element obligatoriu al eforturilor de promovare a transparentizării proceselor electoraleLa 5 iunie 2013 Asociația Promo-LEX a prezentat în cadrul unei mese rotunde metodologia de monitorizare civică a finanţării campaniilor electorale şi a concurenţilor electorali. În cadrul evenimentului Pavel Postica, Director de Program la Asociația Promo-LEX a remarcat necesitatea monitorizării sub aspect financiar a campaniilor electorale și a prezentat în detalii metodologia și instrumentele de monitorizare care vor fi utilizate de observatorii Promo-LEX. Reprezentanții organizațiilor societății civile, ai autorităților electorale și a partidelor politice prezente la eveniment au salutat eforturile Asociației Promo-LEX de monitorizare a finanțelor concurenților electorali și au apreciat metodologia pusă în discuție ca fiind una destul de bună, comprehensivă și care poate fi dezvoltată continuu în vederea adaptării la prevederile legislaţiei electorale. De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele preliminare ale efortului de monitorizare Promo-LEX urmare a utilizării instrumentelor elaborate în cadrul metodologiei de monitorizare a finanțelor concurenților electorali. În mod deosebit s-a accentuat prestația inconsecventă a organelor electorale în ceea ce priveşte recepţionarea informaţiilor cu privire la finanţarea campaniilor electorale dar şi modul defectuos în care au fost declarate mijloacele financiare de către concurenţii electorali. Participanții au discutat activ o serie de aspecte ale raportării și monitorizării finanțelor concurenților electorali. Astfel, dezbaterile s-au concentrat în mare parte pe determinarea faptului cui revine obligația de a prezenta rapoarte financiare – candidatului la funcția de primar sau partidului politic care l-a înaintat la această poziție. Reprezentanții unor partide politice au adus argumente în susținerea poziției că, partidele politice sunt concurenți electorali și respectiv aveau obligația de a prezenta rapoarte financiare exclusiv la CEC şi nu la organele electorale inferioare. Pe de altă parte, au fost prezentate argumente în susținerea poziției că, de fapt concurenții electorali în alegerile locale sunt înregistraţi la consiliile electorale de circumscripție și respectiv, potrivit art.38 Cod electoral, sunt obligați să prezinte rapoarte financiare la organul care i-a înregistrat. Mai mult, anume acest organ are atribuţia de a înainta demersuri în instanţă pentru sancţionarea concurenţilor în cazul încălcării grave a procedurilor privind finanţarea campaniilor electorale. Asociația Promo-LEX menționează în acest context că, este în continuare deschisă pentru a participa la discutarea propunerilor de îmbunătățire a practicilor de monitorizare a finanțelor concurenților electorali dar și a cadrului legal care ar duce la clarificarea obligațiilor concurenților electorali de prezentare a rapoartelor financiare. Masa rotundă a fost realizată de Asociația Promo-LEX în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de monitorizare civică a finanțelor partidelor politice și a concurenților electorali” cu suportul Fundaţiei Est-Europeane, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Totodată, monitorizarea finanțării campaniei electorale din 19 mai 2013 a avut loc în cadrul proiectului „Monitorizarea alegerilor locale noi din 19 mai 2013” care a beneficiat de asistenţă financiară din partea National Democratic Institute for International Affairs (NDI). Pentru mai multe detalii, contactaţi: Nicolae Panfil, Coordonator de proiect Tel :(22) 450024, GSM: 079381842, e-mail: pr@promolex.md