NOTĂ INFORMATIVĂ a Asociaţiei „Promo-LEX” asupra proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2013NOTĂ INFORMATIVĂ

a Asociaţiei „Promo-LEX” asupra proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2013
 

 1. La 2 aprilie 2013 pe pagina web a Guvernului a fost plasată informaţia cu privire la ordinea de zi a şedinţei Guvernului din 4 aprilie 2013.

La punctul 2 din ordinea de zi este inclus proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2013. Potrivit acestui proiect de Program se preconizează alocarea sumei de 10563700 lei pentru a finanţa cheltuielile pentru activităţile de reintegrare a ţării.

Asociaţia Promo-LEX, regretă faptul că proiectul respectiv nu a fost supus dezbaterilor publice, nu a fost afişat pe paginile electronice a Guvernului şi Biroului pentru Reintegrare, decît odată cu includerea subiectului respectiv pe ordinea de zi a Guvernului.

 1. Potrivit proiectului Hotărîrii Guvernului finanţarea activităţilor de reintegrare a ţării este divizată pe patru categorii:
 • Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din sistemul educaţional
 • Reparaţia clădirilor şi reconstrucţia apeductelor
 • Iluminarea stradală
 • Alte activităţi

Asociaţia Promo-LEX este îngrijorată de procedura de repartizare a mijloacelor financiare pe aceste linii de cheltuieli, şi atrage atenţia că la capitolul „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din sistemul educaţional” au fost alocate în total doar 1 mln lei, adică doar circa 10% din totalul cheltuielilor preconizate. Mai puţin de 6% din aceste cheltuieli vor fi direcţionate conform proiectului cîte 75000 lei la cele 8 instituţii de învăţîmînt din regiune. În acest fel cheltuielile directe pentru fiecare instituţie va reprezenta mai puţin de un procent din totalul bugetului preconizat.

Pe de altă parte, pentru a dotarea cu mobilier a unei singure grădiniţe amplasate în zona de securitate dar pe partea dreaptă a rîului Nistru în r-ul Criuleni se vor aloca 400000 lei adică circa 4% din totalul bugetului preconizat.

      3. Asociaţia Promo-LEX, atrage atenţia că situaţia este şi mai alarmantă pe celelate linii de cheltuieli. La capitolul „Reparaţia  clădirilor şi reconstrucţia apeductelor” sunt preconizate total 3933800 lei. Astfel circa 40% din totalul cheltuielilor preconizate pentru reintegrarea ţării sunt preconizate pe această linie de cheltuieli. Totuşi din ele doar 350000 lei, adică doar circa 10% din totalul cheltuielilor pe această linie sunt preconizate pentru localităţile amplasate în partea stîngă a rîului Nistru.

      4. O situaţie analogică este atestată şi pe celelate două linii de cheltuieli indicate în proiectul Hotărîrii de Guvern. Respectiv majoritatea cheltuielilor sunt preconizate pentru localităţile amplasate zona de securitate, dar în partea dreaptă a rîului Nistru.

      5.Pe de altă parte, Asociaţia Promo-LEX reaminteşte că de nenumărate ori a înaintat propuneri pentru completarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului care, presupunem deoarece nu aveau acoperire financiară nu au fost incluse. În context, atragem atenţia autorităţilor responsabile că din punctul de vedere a asociaţiei Promo-LEX, urmează a fi planificate cheltuili pe următoarele activităţi:

 • Extinderea activităţilor Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în zona de est a ţării;
 • Instituirea în cadrul Procuraturii Generale și a Ministerului Afacerilor Interne a unor subdiviziuni pentru unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului în conformitate cu legea nr.764 din 27.12.2001 care să fie competente din punct de vedere procesual penal să exercite urmărirea penală în cazul infracțiunilor săvârșite în regiunea de est a Republicii Moldova;
 • Elaborarea unor instrucțiuni metodice uniforme cu privire la elaborarea unei proceduri unitare de instrumentare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană pentru colaboratorii tuturor organelor de drept; 
 • Acordarea de suport medico-sanitar, inclusiv medicamente, prin intermediul organizațiilor internaționale abilitate, în instituțiile de detenție din regiunea transnistreană;
 • Crearea autorităţii tutelare pentru unitatea administrativ-teritorială de nivelul II regiunea transnistreană (unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului în conformitate cu legea nr.764 din 27.12.2001) care să fie responsabilă de organizarea, instituirea tutelei, evidenţa copiilor, reglementarea procedurii de adopţie, etc.
 • Asigurarea socială nediscriminatorie a copiilor din regiunea transnistreană;
 • Iniţierea şi continuarea procesului de documentare a copiilor născuţi în regiunea transnistreană, a celor neînregistraţi. Facilitarea procedurilor de perfectare a actelor de naştere pentru copiii ai căror naştere nu a fost înregistrată legal.
 • Crearea unui centru militar pentru regiunea transnistreană, responsabil de asigurarea evidenții militare, soluționarea problemelor recruților din zona de est a țării, etc;
 • Instituirea unui fond guvernamental cu privire la reabilitarea victimelor torturii din regiunea transnistreană;
 • Majorarea ajutorului unic pentru cele 8 instituții de învățămînt;
 • instituirea unui fond guvernamental pentru proiecte realizate în parteneriat cu ONG-urile din RM și ONG-rile de regiune pentru proiecte destinate pentru creșterea încrederii;
 • Extinderea mecanismului de asistență juridică garantată de stat pentru regiunea transnistreană;

În context, Promo-LEX salută intenţia autorităţilor de a finanţa activităţi legate de reintegrarea ţării, dar solicită autorilor să ia în consideraţie opinia asociaţiei precum şi altor reprezentanţi ai societăţii civile, iar despre rezultatele analizei punctelor de vedere expuse în prezenta notă informativă să fim informaţi.

Pe de altă parte, Promo-LEX solicită Guvernului să restituie proiectul respectiv pentru a fi revizuit, consultat cu societatea civilă şi eventual completat cu alte iniţiative îndreptate în special pentru asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană, fapt care va influienţa pozitiv reintegrarea ţării.

3 aprilie 2013
Ora 12.10

Programul Monitorizare Procese Democratice
Asociaţia „Promo-LEX”

Executor Pavel Postica
Tel. 069165154