Promo-LEX reamintește Procuraturii Generale că este obligată să intervină și să reacționeze în fiecare caz de violență în familie

La 19 martie 2013 Procuratura Generală a R.Moldova a emis un comunicat de presă prin care se stipulează faptul că a generalizat activitatea organelor Procuraturii desfăşurată în decursul anului 2012 în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

Asociația Promo-LEX salută această iniţiativă şi apreciază faptul că una din problemele și recomandările asociației a fost acceptată și recunoscută de către Procuratura Generală a R.Moldova.

Asociația Promo-LEX, în cadrul activităţilor Programului Drepturile Omului, oferă asistență juridică calificată victimelor violenței în familie din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. Urmare a litigării a cel puţin 15 cazuri de violență în familie, Asociația Promo-LEX nu o singură dată și-a manifestat îngrijorarea referitor la aplicarea eronată a prevederilor legale de către organele de drept.

Printre concluziile prezentate în diferite studii și rapoarte elaborate de Promo-LEX, s-a regăsit și problema refuzului din partea procurorilor în începerea urmăririi penale, pe motiv că există prevederi analogice în Codul contravenţional şi urmează a fi aplicată legea mai blândă. Asociaţia Promo-LEX a atras atenţia Procuraturii Generale că violența în familie reprezintă o infracțiune prevăzută în Codul penal. Cu toate acestea, organele de poliție preferă să atragă agresorul la răspundere contravențională în baza art.78 și/sau 69 Cod contravențional și nicidecum la răspundere penală în baza art.201/1 Cod penal.

Din practica asociaţiei se constată că această implicare a Procuraturii se realizează încă la un nivel insuficient, existând cazuri când însăşi Procurorii refuză repetat începerea urmăririi penale, argumentând că prevederile art.78 alin.3 Cod Contravenţional sunt congruente cu prevederile art. 201 alin.1 Cod Penal.

Cu titlu de exemplu, un astfel de caz, aflat încă în proces de examinare mai mult de 16 luni de zile, nu poate fi soluționat în baza prevederilor art. 201/1 Cod Penal, din cauza refuzului Procuraturii Ungheni de a recunoaște inaplicabilitatea prevederilor art.78 și/sau 69 Codului  contravențional în cazurile în care este invocată violența în familie.

În acest context, Asociația Promo-LEX atrage atenția organelor Procuraturii R.Moldova să-și exercite drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, prin intervenirea în soluționarea tuturor cazurilor de violență în familie eronat calificate.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Lilia Potîng, juristă, Asociaţia Promo-LEX

tel: (22) 450024, GSM: 069439446, e-mail: lilia.promolex@gmail.com