Tineri implicați în dezvoltarea comunităților locale

CivicÎn perioada septembrie – decembrie 2012, AO „Certitudine”, în cadrul Proiectului „Prin Abilitare Civică a Tinerilor – spre Comunităţi Participative”, finanţat de U.S.A.I.D., prin intermediul programului Consolidarea  Societăţii Civile din Moldova, implementat de FHI 360,  a desfășurat instruiri în 4 din cele 10 localități din cadrul proiectului, timp în care au fost instruiți 90 de tineri din localitățile: Sîngereii-Noi, Grigorești, Bălți și Corlăteni.   

Participanții au avut oportunitatea de a participa la un program de instruire care a cuprins următoarele subiecte: „Definirea participarii tinerilor, oportunităţi la nivel local de participare a tinerilor”, „Mobilizare comunitară. Metode și tehnici utilizate în procesul de mobilizare a comunității. Voluntariatul.”, ”Colectarea de fonduri”, ”Evaluarea necesităţilor comunităţii”, ”Planificarea activităţii proiectelor”, ”Mobilizarea partenerilor şi resurselor”. Scopul acestor instruiri este implicarea tinerilor în procesul decizional, care doresc schimbări la nivel de comunitate și consideră că prin exemplul propriu dau start acestor schimbări. Punctul forte al programului de instruire a fost metodele de lucru cu tinerii. Formatorii, la fiecare etapa a orelor de curs, au pus în practică exerciții care să-i ajute pe beneficiari sa asimileze informațiile predate, dar să o facă într-un mod distractiv, creativ, liber și interesant. Au fost utilizate diverse metode de învățare, jocuri de rol, activități practice și jocuri energizante.

Pe parcursul instuirilor tinerii din fiecare localitate au format cîte 3 echipe și fiecare dintre aceste echipe a identificat cîte o problemă din localitățile lor care îi vizează pe ei în mod direct, dar de pe urma cărora ar putea beneficia și alte persoane. Tinerii au selectat anume acele probleme care după părerea lor sunt cele mai stringente și rezolvarea lor ar veni să susțină dezvoltarea tinerilor și alternative petrecerii timpului liber.

Astfel tinerii din aceste localități au optat pentru amenajarea zonelor de odihnă pentru tineri, susținerea cercurilor de dans, pictură, muzică, amenajarea laboratoarelor din licee, complectarea fondului de carte a bibliotecilor din comunități, amenajarea zonelor de joacă pentru copii și amenajarea sălilor și terenurilor de sport din localitate.

În baza acestor idei tinerii au elaborat cîte o propunere de proiect care urmează a fi analizate de către un juriu și în fiecare din aceste localități una dintre idei va fi susținută prin intermediul proiectului, cu condiţia ca tinerii să asigure din partea comunităţii şi autorităţilor publice locale o contribuţie de cel puţin 5.000 lei. Prin intermediul acestor iniţiative locale, tinerii vor soluționa o problemă în localitatea lor, mobilizând resursele din comunitate şi din afara ei.

Proiectul nu se încheie aici, urmeaza încă 6 localități, unde la fel tinerii vor fi cei care se vor implica în activități, vor fi cei implicați în procesul decizional la nivel de comunitate.

Acest proiect este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360. Opiniile exprimate aparţin AO ”CERTITUDINE” şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.