Elemente ale presei on-line studiate de jurnalistiRegulile generale ale jurnalismului on-line, cum să combinăm sunetul cu fotografii şi text, cum să scriem cele mai interesante titluri pentru sursele web – au fost unele dintre cele mai populare subiecte abordate în cadrul training-ului Jurnalismul on line - practici şi tendinţe, desfăşurat în perioada 16-18 noiembrie 2012, la Chişinău.

Cursul de instruire a fost organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în parteneriat cu organizaţia neguvernamentală Centrul Media de la Tiraspol, cu asistenţa Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Ghidaţi de trainerii Liliana Barbăroşie (Radio Europa Liberă) şi Ludmila Bogheanu (Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism), cei 20 de jurnalişti de la Bălţi, Ialoveni, Comrat, Tiraspol, Bender şi Dubăsari au exersat scrierea titlurilor şi subtitlurilor pentru mass-media on-line, au învăţat cum să scrie texte care să nu plictisească cititorul şi au analizat design-ul site-urilor unde lucrează. În acest context, participanţii au menţionat că această analiză a servit drept o sursă de idei pentru îmbunătăţirea anumitor rubrici, plasarea lor în locuri mai avantajate pe site.

De asemenea, participanţii la instruire au menţionat că seminarul a fost unul extrem de util,  interesant şi important pentru activitatea lor profesională, deoarece prin intermediul exerciţiilor şi sfaturilor practice, jurnaliştii au însuşit diferenţele dintre mass-media on-line şi print, tipurile de lead-uri în on-line, regulile de creare a unui slide-show.

Până la cel de-al doilea curs de instruire, participanţii vor lucra individual asupra unor materiale, aplicând la nivel practic cunoştinţele acumulate. Ulterior, vor fi formate 10 echipe de jurnalişti de pe ambele maluri ale Nistrului, care vor publica materiale comune multimedia pe parcursul a 2-3 luni.

Proiectul intitulat „Îmbunătăţirea capacităţilor mass-media din Moldova, inclusiv din regiunea nistreană, prin promovarea participării civice”, este implementat de CJI, în parteneriat cu ONG-urile Stels Terra şi Centrul Media de la Tiraspol, cu asistenţa Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Scopul Programului este de a contribui la promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autorităţilor locale, societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate în activităţile de dezvoltare economică şi socială a comunităţilor locale.

Acest proiect este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Fotografii de la acest program de instruire sunt disponibile aici -
http://www.ijc.md/images/Evenimente/2012_11_16-18%20multimedia%20training%20UNDP/index.html