SĂ COMUNICĂM PRIN IMAGINI: ANTEM lansează noi posibilități de învăţare a limbii române în Republica Moldova

Conform statisticilor UNESCO, omul memorează 25% din ceea ce vede şi doar 15% din ceea ce aude. Cazul fericit este când se „exploatează” concomitent atât canalul auditiv, cât şi cel vizual, memorarea fiind de durată, realizată în proporţie de 65-70 la sută. Pentru echipa ANTEM, este axiomatică aserţiunea: Am auzit şi am uitat, am văzut şi am memorizat, am realizat şi am înţeles.

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) cu susţinerea Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE de la Haga şi a Guvernului Finlandei a elaborat lucrarea  Să comunicăm prin imagini ce reprezintă un material didactic modern, bazat pe situaţii de comunicare uzuale şi pe imagini sugestive, pentru a facilita însuşirea Limbii Române  de către alolingvii care la ora actuală încă nu o cunosc suficient.

Lucrarea  Să comunicăm prin imagini deschide alogenului adult (şi nu numai) noi perspective de învăţare a limbii române şi constituie un material auxiliar manualelor existente, a căror finalitate se desprinde lesne din titlul generic Să comunicăm fără bariere.  Astfel, se oferă o şansă în plus celui dornic de a-şi dezvolta competenţele reale de comunicare în diverse situaţii din domeniile stipulate în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi: public, profesional, educaţional, personal, fiecare având multiple subdiviziuni. Cartea este destinată persoanelor care cunosc deja principalele structuri gramaticale ale nivelului A1 şi A2 şi vor să-şi aprofundeze capacităţile orale de conversaţie în română.

ANTEM cu suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE (Haga), a desfăşurat un vast program de predare / învăţare a limbii de stat. În activităţile de instruire au fost implicaţi peste 1700 de alolingvi, fiind încadraţi la nivelul A1-A2, B1-B2, C2 în conformitate cu standardele europene. Au fost elaborate 20 materiale didactice, manuale, caiete, CD, DVD, program la calculator, necesare pentru facilitarea însuşirii limbii de stat de către minorităţile naţionale.