Lansarea Proiectului „Lead Your Way to Business”Lansarea Proiectului „Lead Your Way to Business

Logo_LYWB_copy

La 14 iunie curent, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Patronajul Judeţean al întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Iaşi, România, a organizat Conferinţa de lansare a  proiectul „Lead Your Way to Businesses”, din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013.

 

Scopul proiectului este intensificarea şi îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere dintre Republica Moldova şi România, prin încurajarea şi susţinerea tinerilor de pe ambele maluri ale Prutului în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor cu un impact social şi economic transfrontalier, şi astfel, contribuind pe termen lung, la reducerea procesului de emigrare în rândul tinerilor, crearea noilor locuri de muncă şi îmbunătăţirea generală a economiei în regiune.

 

Proiectul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani din R. Moldova şi România (judeţele Suceava, Iaşi şi Vaslui). Durata planificată a proiectului „Lead Your Way to Business” constituie 22 luni.

 


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- de a crea un cadru favorabil pentru a susţine afacerile din zona transfrontalieră;

- de a îmbunătăţi abilităţile şi cunoştinţele antreprenoriale a 100 de tineri de pe ambele părţi ale Prutului, inclusiv prin intermediul sistemului de mentorat;

- de a asista tinerii beneficiari în analiza şi planificarea propriilor afaceri;

- de a stimula dialogul şi parteneriatele bilaterale.

Activităţile de bază ale proiectului prevăd:

  • Crearea a 2 Centre Transfrontaliere de Suport al Afacerilor Start-up (în Republica Moldova şi România);
  • Activităţi de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale (seminare, ateliere de lucru, şi întâlniri), atât pentru tinerii/potenţialii antreprenori, cât şi pentru consultanţii Centrelor de consultanţă în afaceri;
  • Prestarea Serviciilor de consultanţă, în special în elaborarea planurilor de afaceri;
  • Desfăşurarea Concursului Planurilor de Afaceri;
  • Organizarea Forumului Transfrontalier de promovare a afacerilor dezvoltate de către beneficiarii proiectului.

 


Pentru mai multe informaţii referitor la activităţile proiectului vom reveni ulterior pe pagina web www.lead2business.md şi www.odimm.md , iar pentru detalii adiţionale despre Proiect, Vă rugăm să ne contactaţi la (+373 22) 22 53 80, office@odimm.md , persoana de contact Anton Deleu.

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, creată prin Hotărârea Guvernului nr. 538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi în cooperare cu autorităţile ce

 


Patronatul Jude
ţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi (PJIMM)  face parte din Consiliul National al Întreprinderilor Private mici şi mijlocii din România (CNIPMMR). CNIPMMR este una din primele organizaţii patronale reprezentative la nivel naţional înfiinţate în România.ntrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Articol adaugat de: Oxana Paladiciuc