Masa rotundă de evaluare a proiectului „Tinerii din s. Colibaşi – promotorii mobilizării comunităţii”

Asociaţia Obştească „INTECO”

Chişinău, Moldova.

Tel/fax: (+373-22) 73 3754, mob: +373 69114697.

E-mail: intecomd@yahoo.com

http://inteco.wordpress.com

 

08.05.2012

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Masa rotundă de evaluare a proiectului

„Tinerii din s. Colibaşi – promotorii mobilizării comunităţii”

La 11 mai anul curent, Asociaţia Obştească INTECO va organiza Masa rotundă de evaluare a proiectului “Tinerii din s. Colibaşi – promotori mobilizării comunităţii”, care va avea loc în incinta primăriei s. Colibaşi, raionul Cahul.

 

La eveniment vor fi prezentate rezultatele obţinute în cadrul proiectului, vor fi stabilite oportunităţile de continuare a activităţilor proiectului şi, nu în ultimul rînd, vor fi premiaţi învingătorii concursului „Curtea exemplară”, care a fost organizat recent în localitate. De menţionat este faptul, că în cadrul proiectului în s. Colibaşi a fost creat un Grup Local de Iniţiativă (GLI), în componenţa căruia intră primarul localităţii, consilieri locali, cadre didactice, asistenţi sociali şi un grup de tineri activi din localitate, care au avut rolul de a mobiliza colibăşenii pentru participare la acţiuni comunitare.

 

Scopul proiectului este creşterea gradului activismului civic şi promovarea parteneriatelor sociale prin crearea şi aplicarea unui mecanism-model durabil de participare civică cu implicarea nemijlocită a tinerilor la nivel local.

 

Acest proiect este finanţat în cadrul „Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice” de către Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova.

 

 

Persoana de contact - Victoria Matveev, coordonator de proiect

Tel: 373 22 733197, 373 22 733754, 373 69114697.

E-mal: intecomd@yahoo.com

_________________________________________________________________

INTECO este o organizaţie fondată cu scopul  de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.