S.R.L. „Edineţ Gaz” sponsorizează Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor

altDupă o etapă lungă de insuficienţă bugetară pentru cheltuielile de întreţinere, tinerilor fără îngrijire părintească din Centrul „Alternativa” le va fi cald şi confortabil.

În raionul Edineţ timp de 5 ani funcţionează un Complex de Servicii de Reintegrare Socială a Tinerilor, gestionat de Asociaţia Obştească „Demos”. Centrul de Reintegrare Socială „Alternativa” este parte componentă din acest sistem. Centrul are menirea de a găzdui tinerii defavorizaţi, preponderent tinerii orfani, absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale.

„Pe durata plasării în Centrul „Alternativa” tinerii au posibilitatea de a învăţa să ducă un mod de viaţă independent, zice Liliana Samcov, directorul acestei instituţii. Aici ei formează şi dezvoltă deprinderile de autonomie, ceea ce presupune gestionarea bugetului personal, autogospodărire, igienă personală, gestionarea timpului, accesarea resurselor comunitare, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi soluţionarea conflictelor ş.a. Tinerii sunt orientaţi vocaţional şi sunt ajutaţi să obţină o meserie. Totodată, specialiştii îi susţin în procesul de documentare. După o etapă de 5-6 luni, cînd tinerii deja posedă abilităţile şi competenţele necesare, ei sunt ajutaţi în procesul de angajare.”

În Centrul „Alternativa” timp de 5 ani au locuit şi au fost asistaţi cu servicii psiho-sociale 92 tineri defavorizaţi. Din ei 67 sunt orfani, lipsiţi de sprijinul familiei şi protecţia statului.

Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa” a fost creat în anul 2006 în cadrul proiectului „Oportunităţi mai bune pentru Tineri şi Femei” al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, cu sprijinul financiar al USAID, UNICEF şi al Primăriei oraşului Edineţ.

Sponsorizarea oferită de „Edineţ Gaz” SRL reprezintă o dovadă a responsabilităţii sociale ca indicator al nivelului de democratizare a societăţii.

„Se spune că a face bine trebuie să fie o satisfacţie în sine, comentează evenimentul Vitalie Sorocan, preşedintele AO „Demos”. Sunt de acord. Ar fi foarte bine ca toţi manageri să înţeleagă care sunt beneficiile pe care le-ar obţine dacă ar face măcar puţin mai mult bine pentru societatea în care funcţionează. Prin această sponsorizare „Edineţ Gaz” manifestă un compouvament corporativ dezirabil, care contribuie la dezvoltarea durabilă a societatii moderne.”

 

Pentru contacte: Liliana Samcov, director executiv AO „Demos”, tel.: /+373 246/ 23018;069015176;

enterdemos@yahoo.com

 

Asociaţia Obştească „Demos” este o organizaţie necomercială ce activează la nivel regional. Scopul general al asociaţiei este crearea condiţiilor de viaţă şi dezvoltare a tinerilor din regiunea de nord a Republicii Moldova şi integrarea lor socială.

Asociaţia activează din anul 2001, perioadă în care a realizat multiple programe cu un vast impact social şi a sporit imaginea raionul Edineţ în ţară şi peste hotarele ei.

„Demos” este recunoscută de Ministerul Justiţiei Republicii Moldova drept Asociaţie de Utilitate Publică.