Alegeri libere și parțial corecte în cadrul scrutinului din 28 noiembrie 2010Pornind de la principiile[1] care stau la baza unor alegeri libere şi corecte şi anume:

- asigurarea unui climat de campanie nemarcat de violenţe;

- lipsa tentativelor de intimidare sau împiedicare a candidaţilor de a-şi prezenta programele politice;

- egalitatea şanselor candidaţilor electorali, care impune printre altele o atitudine neutră din partea autorităţilor de stat în ceea ce priveşte campania electorală;

- asigurarea dreptului de a vota tuturor cetăţenilor;

- accesul nediscriminatoriu la mass-media al concurenţilor electorali şi reflectarea neutră a alegerilor de către mijloacele de informare în masă, în special de media publică;

- libertatea mass-media;

- libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie;

- acurateţea listelor electorale;

- separarea clară între partid şi stat, care nu ar permite, printre altele, utilizarea de către cei aflaţi la guvernare a resurselor publice în interese de partid în cadrul campaniilor electorale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte

constată îmbunătățirea semnificativă, comparativ cu alegerile parlamentare din 2009, a cadrului legislativ și a climatului general de desfășurare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010;

apreciază desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 într-un cadru lipsit de grave tentative de intimidare sau de împiedicare a participanților la scrutin de a-și prezenta platformele electorale;

apreciază asigurarea de către autoritățile statului, inclusiv cele electorale, a condițiilor pentru ca cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană precum și cei aflați peste hotarele țării să-și poată exercita dreptul de vot;

apreciază rolul instituțiilor mass-media care, în mare parte, au reflectat întregul proces electoral și au oferit largi posibilități de dialog tuturor actorilor electorali;

apreciază deschiderea mai largă a radiodifuzorilor (cu excepția posturilor de televiziune NIT și Prime TV) pentru activitățile de educație civică ale societății civile și aportul acestora la efortul de informare și educație civică a alegătorilor;

apreciază eforturile Comisiei Electorale Centrale și ale societății civile de desfășurare a campaniilor de informare și educație civică a alegătorilor.

Din aceste motive,

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte consideră că scrutinul pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 a  fost unul liber.

Totodată,

Coaliţia consideră că scrutinul nu a fost în totalitate corect.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte a constatat că, în cadrul scrutinului pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, nu au fost respectate în deplină măsură standardele internaționale în materie de alegeri:

Deşi mai puţine în comparaţie cu alegerile parlamentare din anul 2009, oricum au fost atestate cazuri de utilizare a resurselor administrative; de intimidare a alegătorilor; de afişaj şi agitaţie electorală nepermise, de cadouri electorale etc.

In activitatea CEC și a autorităților electorale locale au fost depistate mai multe lacune. Coaliția este în special îngrijorată de pregătirea insuficientă a membrilor unor birouri electorale și de exercitarea necorespunzătoare de către CEC a unor atribuții care țin de aprobarea materialelor de educație civică elaborate de societatea civilă. Totodată, deși cetățenii de peste hotare care au votat pe foi albe au avut posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot, Coaliția rămâne îngrijorată de soarta acestor voturi și capacitatea CEC de a asigura exercitarea dreptului de vot tuturor cetățenilor din afara țării. La fel, în țară, unele categorii de alegători, precum studenții, nu și-au putut exercita dreptul de vot din cauza procedurii de vot neclare în ceea ce privește votarea conform domiciliului și/sau vizei de reședință.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte a constatat și în cadrul acestui scrutin electoral un comportament părtinitor din partea unor surse mass-media care au promovat intens discursurile virulente și xenofobe ale unor concurenți electorali. Acest comportament a fost atestat cu preponderență în știrile și materialele cu subiect electoral prezentate la postul de televiziune NIT, ziarele Moldova Suverană, Nezavisimaia Moldova și portalul www.omg.md.

Unele partide politice au exercitat presiuni asupra societății civile pentru a-i zădărnici posibilitatea de a informa obiectiv și transparent societatea cu privire la listele de candidați ale acestor partide.

Alegătorii din regiunea transnistreană au avut posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot la oricare dintre secțiile de vot deschise pentru alegătorii din această regiune. Cu toate acestea, acest drept nu a fost asigurat pe deplin, întrucât autoritățile statului și concurenții electorali nu au creat condiţii pentru informarea cetățenilor din regiune cu privire la alegerile din 28 noiembrie 2010, lipsind orice fel de activităţi specifice campaniei electorale (dezbateri, întâlniri cu alegătorii, afişaj electoral).

Coaliția este în continuare îngrijorată de faptul că nu au fost depășite toate problemele legate de elaborarea listelor electorale și verificarea acestora de către alegători. Astfel, deși este prevăzut în Codul Electoral, Coaliția a constatat că listele electorale nu au fost publicate de către CEC pe pagina sa web.

Un alt aspect de care este îngrijorată Coaliția ține de imperfecțiunea cadrului legislativ privind finanțarea partidelor politice care lasă spațiu pentru îndoieli în ceea ce privește comportamentul partidelor în acest sens.

Femeile continuă să fie subreprezentate în listele electorale, ceea ce contravine principiului egalității de șanse stipulat în legislația Republicii Moldova.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte atrage atenţia autorităților, clasei politice, mass-media și societății civile asupra necesității continuării eforturilor de asigurare a unor alegeri libere și corecte, astfel încât să putem vorbi în următoarele campanii electorale despre o îmbunătățire definitivă a proceselor electorale din Republica Moldova.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: Nicolae Panfil, Secretar Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, tel. 27-42-00, mob. 079381842, e-mail: info@alegeliber.md. Lista rapoartelor periodice, precum şi a comunicatelor de presă elaborate/transmise de către membrii Coaliţiei și Secretariat pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 pot fi accesate pe pagina www.alegeliber.md.

 

Consiliul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte:

Ion Manole, Preşedinte Asociația Promo-LEX

Ion Bunduchi, Director Asociația Presei Electronice (APEL)

Daniela Terzi-Barbăroșie, Directoare Executivă, Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD)

Petru Macovei, Director Executiv Asociația Presei Independente (API)

Nadine Gogu, Directoare executivă Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)

Serghei Neicovcen, Director Centrul CONTACT

Sandu Coica, Președinte Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)


[1] Codul bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia pentru democraţie prin drept a Consiliului Europei, adoptat în 2002 şi Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea umană a OSCE din 29 iunie 1990, la care Republica Moldova a aderat la 10 decembrie 1991