Raportul final de monitorizare a referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010Chişinău, 6 Octombrie 2010, Asociaţia Promo-LEX a lansat raportul final de monitorizare a referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010.

Efortul Promo-LEX de monitorizare a referendumului republican constituţional din 5 septembrie s-a desfăşurat în perioada 7 iulie-10 septembrie 2010. Constatările misiunii de monitorizare se bazează pe observarea directă a procesului electoral, efectuată de către o reţea de 42 de observatori pe termen lung, în toate raioanele ţării. La monitorizarea nemijlocită în ziua scrutinului au fost antrenaţi 300 de observatori pe termen scurt, repartizaţi la secţiile de votare selectate dintr-un eşantion reprezentativ la nivel naţional.

În Raportul final de monitorizare sunt reflectate constatările şi recomandările elaborate în perioada pre-electorală, electorală şi în ziua propriu-zisă a desfăşurării referendumului constituţional.

În perioada monitorizării, observatorii Promo-LEX au constatat că administraţiile electorală şi publică erau pregătite în mod satisfăcător pentru a-şi exercita atribuţiile legate de scrutin. În rezultatul observărilor, nu au fost constate cazuri de discriminare a participanţilor electorali sau a alegătorilor de către administraţia publică sau electorală. Totuşi, alegătorii din regiunea transnistreană s-au aflat în condiţii defavorizante pentru a-şi exercita dreptul de vot.

La referendum, observatorii au constatat un nivel mult mai redus de solicitări pentru includerea în listele pentru votarea cu urnele mobile de vot.

Efortul de monitorizare Promo-LEX a constatat anumite deficienţe referitoare la cadrul normativ electoral adoptat în perioada pre-electorală, acesta conţinând prevederi neconforme Codului Electoral în vigoare. Neajunsuri au fost înregistrate în procesul de organizare a scrutinului, atât din cauza deficienţelor, cât şi a modului necorespunzător de implementare şi respectare a Programului electoral stabilit de CEC. Probleme au fost observate în procesul de întocmire, publicare şi verificare a listelor electorale şi expedierea invitaţiilor către alegători. Neajunsuri au fost observate la constituirea şi amenajarea corespunzătoare a birourile secţiilor de votare (BESV). Obiecţii au fost formulate şi cu privire la nivelul de instruire şi activitatea în ziua scrutinului a reprezentanţilor BESV din mai multe localităţi.

Două partide politice reprezentate în Parlament au eşuat în a delega reprezentanţi în organele electorale de nivelul unu şi doi. În acest fel organele electorale au fost constituite doar de partidele politice „majoritare” şi după caz cu aportul administraţiei publice locale.

Un număr de partide şi organizaţii social-politice înregistrate oficial de CEC în calitate de participanţi la referendum au prezentat administraţiei electorale rapoarte financiare incomplete şi cu întârziere. Aproape jumătate din participanţi au eşuat să prezinte CEC rapoartele financiare în termenii stabiliţi. La rândul său, CEC a întreprins puţine măsuri de verificare a datelor prezentate de către participanţi în rapoartele financiare. A fost constatată o atitudine ignorantă din partea participanţilor electorali faţă de Codul de conduită.

De asemenea, observatorii Promo-LEX au constatat multiple cazuri, dar îngrijorătoare, de influenţă abuzivă asupra alegătorilor, în special în ziua votării. Observatorii au semnalat exercitarea de influenţă asupra alegătorilor din partea reprezentanţilor unor instituţii publice, administraţia publică locală şi universităţi. Cazuri de intimidări au fost constatate şi în raport cu alegătorii din regiunea transnistreană, care au fost împiedicaţi de reprezentanţii administraţiei de la Tiraspol să-şi exercite dreptul de vot. Observatorii au constatat câteva cazuri când participanţii au făcut donaţii financiare alegătorilor sau instituţiilor, în context electoral.

Efortul de monitorizare Promo-LEX a constat cazuri de implicare în campania electorală a reprezentanţilor APL în favoarea anumitor participanţi electorali, acţiuni de boicotare şi obstrucţionare a procesului electoral de către anumiţi participanţi şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale. Astfel de activităţi au fost pronunţate în ziua votării.

Au fost evidenţiate cazuri de utilizare abuzivă a afişajului electoral de către mai mulţi participanţi electorali, inclusiv din cauza carenţelor în cadrul normativ electoral.

Printre tendinţele pozitive se numără faptul că majoritatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova au publicat pe paginile sale web informaţia despre Referendum şi procesul de votare.

Printre principalele recomandări formulate de misiunea de monitorizare Promo-LEX se numără necesitatea elaborării unor mecanisme funcţionale pentru implementarea corespunzătoarea a cadrului normativ electoral de către administraţia locală şi cea electorală. Este necesară introducerea unor mecanisme suplimentare în vederea îmbunătăţirii calităţii raportării financiare şi crearea unor condiţii favorabile pentru exercitarea votului pe întregul teritoriu naţional, cu aplicarea unor sancţiuni pentru administraţiile publice care lezează acest drept.

Constatările şi recomandările Efortului de monitorizare Promo-LEX sunt formulate cu bună credinţă şi urmăresc scopul îmbunătăţirii procesului electoral.

Acest proiect este susţinut financiar şi tehnic de către Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova, Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED), Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Eurasia.
Opiniile exprimate în raport aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.

Varianta integrală a raportului în limba română, este disponibilă aici

http://www.promolex.md/upload/publications/ro/doc_1286370083.pdf

Persoană de contact:
Pavel Postica, Jurist Promo-LEX
Tel.211-622
GSM: 069165154