Promo-LEX este îngrijorată de modificările operate la Codul Electoral C

Chişinău, 16 Septembrie 2010 - Promo-LEX priveşte cu îngrijorare modificările operate în primă lectură de Parlament la art. 84 al Codului Elecoral, pe data de 9 septembrie 2010 şi lansează apel către deputaţi să caute soluţii legislative nediscriminatorii.

Amendamentul operat permite elevilor și studenților să voteze în localitățile în care își fac studiile, fără a deține viză de reşedinţă sau domiciliu în aceste localități. Potrivit modificării, ei pot vota în orice secţie de votare, cu condiţia că deţin asupra sa (1) buletinul de identitate cu fişă de însoţire, (2) carnet de student ce demonstrează ca este înmatriculat în localitatea respectivă, și (3) semnează o declaraţie pe proprie răspundere.

Această schimbare a prevederilor legale este salutabilă pentru că simplifică posibilitatea exercitării dreptului de vot de către elevi și studenți. Cu toate acestea, amendamnetul comportă o serie de deficienţe. În primul rând, acesta creeză condiţii discriminatorii pentru alte categorii aflate în situaţie similară, cum ar fi masteranzii sau muncitorii de pe şantierele de construcţii. Un număr mare de astfel de categorii se află în  mun. Chişinău, Bălţi, Ungheni, Cahul.

În al doilea rând, studenţii şi elevii, ca urmare a modificărilor operate, vor vota pe liste suplimentare, fapt ce va spori suspiciunile faţă de calitatea listelor electorale. În al treilea rând, mecanismul permite situații de vot multiplu.

Promo-LEX recomandă, în acest context, examinarea altor soluţii nediscriminatorii, cum ar fi, de exemplu, modificarea alin.2 art.39 al Codului Electoral astfel încât sa fie mărit cu 20 de zile termenul de declarare a noului loc de „exercitare a dreptului la vot”. Potrivit prevederilor curente, acest termen este limitat la primele 15 zile de campanie electorală.

Modificarea alin.2 art.39 al Codului Electoralal, în loc de art.84, ar oferi o serie de avantaje: s-ar garanta şanse egale de exercitare a dreptului la vot, s-ar eficientiza procesul de completare a listelor electorale şi s-ar permite omogenizarea practicii de exercitare a dreptului de vot de către orice alegător.

Asociaţia „Promo-LEX” lansează apel către Parlament să se abţină de la modificarea art.84 Cod Electoral şi să analizeze oportunitatea modificării alin.2 art.39 Cod Electoral.

Persoană de contact:
Pavel Postică, Jurist Promo-LEX
Tel.211-622
GSM: 06916515