Anunț de angajare asistent/asistentă de proiecteFB cover v2Centrul CONTACT este o Asociație Obștească independentă și apolitică care reprezintă o platformă activă de resurse, analiză, advocacy, dezbateri și comunicare pentru oameni activi, lideri comunitari și organizațiile societății civile care vor să contribuie la dezvoltarea unei societăți civile puternice, credibile și influente cu un grad înalt de participare a femeilor și bărbaților și cu autorități publice transparente și responsabile.

Funcție:  Asistent/ă de proiecte

Program de muncă: minimum 50% , pana la 100%

Perioada de angajare: perioadă determinată (iunie 2023 – iunie 2024), cu posibilitatea de extindere până în iunie 2028.

Context

Asistentul/a de proiect va fi angajat/ă în cel puțin doua proiecte desfășurate de Centrul CONTACT în cadrul Direcției „Dezvoltarea Societății Civile”.

Responsabilități de bază:

 • participă la elaborarea planurilor detaliate de acțiuni privind realizarea activităților din cadrul proiectelor;
 • participă la organizarea și derularea activităților din proiecte;
 • asigură comunicarea cu beneficiarii/grupul-țintă, partenerii proiectelor;
 • acordă asistență tehnică în realizarea activităților din proiecte;
 • monitorizează activitățile din cadrul proiectelor și informează managerul de proiect privind progresul în realizarea planului de acțiuni;
 • ține evidența tuturor documentelor, informațiilor, materialelor elaborate în cadrul proiectelor;
 • elaborează și prezintă rapoarte narative: intermediare și finale;
 • îndeplinește alte însărcinări ce țin de desfășurarea activităților din cadrul proiectelor.

Cerințe fată de candidați:

 • studii superioare în domenii relevante;
 • experiență în poziții similare;
 • cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • abilități de utilizare a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax);
 • abilități de utilizare a platformelor online;
 • abilități excelente de interacţiune şi comunicare;
 • responsabilitate și punctualitate;
 • abilități de lucru independent și în echipă, într-un mediu dinamic și în termeni restrânși de timp.

*Experiență relevantă de lucru sau voluntariat în cadrul unui ONG sau organizație internațională va constitui un avantaj;

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze:

 1. CV-ul care să includă 2 persoane de referință.
 2. Scrisoarea de motivare.

la adresa: info@contact.md cu titlul “Concurs angajare asistent/asistentă de proiect”.

Termenul limită de expediere a dosarului: 5 iunie 2023.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la numărul de telefon 22233947, 22233948, 068386664 sau prin e-mail: info.ong.contact@gmail.com

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.