CIDP ANIMA// Angajare_Mentori_Program coaching tineri antreprenori CATalizator economicTermeni de referință

pentru selectarea a 4 persoane pentru poziția de EXPERT programul de coaching  pe domeniile

marketing și digitalizare, legislație, resurse umane, managementul financiar pentru inițiativa  

”YOUthCATalizator – contul activ al tinerilor antreprenori” în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă şi durabilă în R. Moldova”

Începând cu 15 septembrie 2021, Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” implementează proiectul „YOUthCATalizator – contul activ al tinerilor antreprenori”. Proiectul, cu durata de 30 de luni, are ca obiectiv să mobilizeze economic tinerii din categoria NEET din regiunile Fălești, Sîngerei și Dondușeni timp de 30 luni. 

Una dintre activitățile proiectului presupune desfășurarea unui program de coaching pentru tinerii NEET din regiunile cheie în lansarea și dezvoltarea unei afaceri.

 • Obiectivul concursului:

Contractăm pentru ocuparea funcției de EXPERT ( 4 persoane) pentru fiecare domeniu un expert, la programul de coaching pe domeniile

 1. Marketing și digitalizare;
 2. Legislație;
 3. Resurse umane;
 4. Managementul financiar cu următoarele sarcini:

Comune:

 • Livrarea de către fiecare expert a câte 75 sesiuni online și offline (cu deplasare în teritoriu la beneficiari) de câte o oră pentru participanții programei de coaching, tinerii NEET din 3 regiuni de proiect;
 • Perioada de implicare aprilie - octombrie 2023;
 • Analiza programului antreprenorial a 6 finaliști din cadrul programului de minigranturi și dezvoltarea unui program tematic individualizat pentru fiecare aplicant;
 • Elaborarea planului de livrare a sesiunilor online de coaching;
 • Raportarea pentru activitatea realizată;

Specifice:

 • Domeniul Expert marketing și digitalizare;
 • Domeniul Expert legislație;
 • Domeniul Expert resurse umane;
 • Domeniul Expert managementul financiar;

 

 • Dosarul va include:
 • CV- ul persoanei, unde obligator vor fi specificate studiile deținute, cursurile și experiența de muncă;
 • Formular de ofertă, cu indicarea prețului sesiune de grup_Anexa 1;
 • Scrisoare de motivare;
 • O referință/ persoană de referință de la fost angajator;

Mai multe detalii despre apel pot fi cunoscute pe http://anima.md/ru/ , la nr. de telefon 068008755 până la 20.03.2023, sau la adresa de e-mail  ngo.anima@gmail.com .

Etapele de selecție:

 1. Depunere dosar – 03 – 20.03.2023;
 2. Analiza dosarului de juriu – 03 – 23.03.2023;
 3. Interviul online al candidatului/candidatei care a trecut preselecția dosarului complet – 03 – 25.03.2023;
 4. Decizia finală a juriului și anunțarea câștigătorilor – 03.2023.

Organizatorii păstrează după sine posibilitatea de a contacta doar candidații care vor fi preselectați la etapa de interviu.

 Criterii de selectare:

 1. Minim 0,5 ani de experiență de activitate directă și formator în domeniile date;
 2. Abilități de lucru cu tinerii;
 3. Cunoștințe în domeniul NEET;
 4. Cunoașterea limbii ruse (un avantaj);
 5. Respectarea cerințelor față de dosar;
 6. Receptivitate și flexibilitate, adaptare la condiții de muncă stresante;
 7. Competențe de a coordona, lucra, colabora în echipă și la distanță;
 8. Competențe digitale;
 9. Prezentarea la interviu și motivația;
 10. Oferta financiară propusă.

Dosarul de concurs va fi expediat în scanat prin e-mail la adresa ngo.anima@gmail.com sau direct prin deplasarea la oficiul organizației_ Bălți, str. Konev 7 et. 1, cu titlul ”Dosar_EXPERT_domeniul pentru care se aplică _CIDP ANIMA”. Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 20.03.2023ora 16.00. Ofertanții câștigători al apelului la prima etapă vor fi anunțați la data de 26 martie 2023, prin intermediul telefonic/ e-mail / întâlnire. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită, nu vor fi examinate.

Anexa 1

 

OFERTANT  Nume, Prenume                   

Cu domiciliu în adresa

Telefon: 012345678

 

FORMULAR DE OFERTA

Către AO CIDP ANIMA

1. Examinând documentația de atribuire, mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația AO CIDP ANIMA cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, sa furnizez servicii de denumire funcție, pentru suma de xxx lei per ___, achitată după prestarea serviciilor.

2. Mă angajez ca, în cazul în care oferta mea este stabilită câstigatoare, sa furnizez serviciile în graficul de timp anexat.

3. Mă angajez să mențin aceasta ofertă valabil pentru toată durata prestării serviciului și va rămâne obligatorie pentru mine, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimt că, în cazul în care oferta mea este stabilita ca fiind câștigătoare, să constitui garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Numele  şi prenumele semnatarului                                             Semnătura ofertantului

Nume, Prenume