AO ”Părinți Solidari” angajează expert/ expertă în acordarea suportului informațional părinților în domeniul anticorupției

Context general

AO „Părinți Solidari” este o organizație obștească ce reprezintă interesele părinților și militează pentru asigurarea accesului echitabil la servicii educaționale de calitate pentru copii, prin dezvoltarea de servicii și elaborarea de politici la nivel central și local în Republica Moldova.

Printre prioritățile AO „Părinți Solidari” sunt: educație de calitate, echitabilă și non-dicriminatorie; asigurarea accesului la un sistem de învățământ integru, transparent și accesibil, creșterea transparenței și eficienței utilizării resurselor bugetare în instituțiile educaționale.

AO „Părinți Solidari, cu suportul financiar al AO “Reprezentanța IM Swedish Development Partner”, implementează proiectul ”Educație transparentă și eficientă” își propune să crească nivelul de informare a părinților și elevilor privind pericolul comportamentelor corupționale și/sau a lipsei de integritate în instituțiile de învățământ.

Rezumatul postului:

AO ”Părinți Solidari” intenționează să angajeze expert/expertă pentru acordarea suportului informațional părinților care solicită informații privind manifestările de corupție și incidentele de integritate în instituțiile de învățământ din mun.Chișinău.

Expertul/ experta va oferi suport informațional la distanță (telefon, email, messenger) despre manifestările de corupție din instituțiile de învățământ din mun. Chișinău, incidentele de integritate, răspunderea prevăzută pentru lipsa comportamentului integru și toleranța actelor de corupție în instituțiile de învățământ precum și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru denunțarea acestora către entitățile competente și elaborarea sesizărilor sau plângerilor.

Profilul expertului / expertei

  • Studii: studii superioare juridice sau alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor descrise;
  • Experiență profesională: minim 2 ani în domeniu relevant poziției solicitate;
  • Cunoștințe de bază: în domeniul integrității și domeniul educațional;
  • Competențe și abilități: abilități excelente de comunicare scrisă și verbală cu beneficiarii; abilități de formulare a plângerilor și petițiilor; cunoștințe avansate în gestionarea paginilor web, abilități de analiză și sinteză a informațiilor;
  • Alte cerințe specifice: empatie, comunicare asertivă, flexibilitate, disponibilitate de lucru în cadrul unui orar flexibil; spirit de inițiativă și creativitate; integritate și discreție profesională;

Roluri și responsabilități:

  • Împărtășirea de către candidat/candidată a viziunilor de toleranță zero a corupției în sistemul educațional promovate de către AO ”Părinți Solidari”.
  • Oferirea în timp util a răspunsurilor la adresările părinților privind manifestările de corupție, lipsă de integritate în instituțiile de învățământ;
  • Oferirea de suport informațional și consultare în formularea sesizărilor și plângerilor de corupție și lipsă de integritate în instituțiile de învățământ;
  • Ținerea evidenței adresărilor părinților privind cazurile de corupție și lipsă de integritate, sesizate;
  • Alte responsabilități relevante delegate de coordonatoarea proiectului.

Sarcinile vor fi realizate în baza contractului de prestări servicii. Modalitatea de angajare: part-time, la distanță. Volumul total de lucru estimat este de 15 zile. Perioada de angajare: pe parcursul lunilor aprilie – decembrie 2023.

NB! Colaborarea anterioară cu AO ”Părinți Solidari” va constitui un avantaj.

Dosarul de aplicare va conține:

- CV-ul actualizat și recomandări a două persoane de referință;

- Oferta financiară în MDL, NET, per zi de muncă.

- Experiența anterioară demonstrată (plângeri, sesizări, petiții)

Modalitatea de depunere a dosarului

Dosarul de aplicare va fi expediat până în data de 24 martie 2023, prin e-mail parintisolidari@gmail.com cu mențiunea „Expert/ expertă pentru suport informațional părinți”. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail menționată sau la numerele de telefon: 079 660 035 - Revenco Ala, directoare de proiect sau 069 907 372 - Angela Buliga, asistentă de proiect.

Articol adaugat de: Angela Buliga