BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de control și evaluare riscuri

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de control și evaluare riscuri

Obiectivele postului sunt:

Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, măsurare, evaluare, monitorizare, raportare și control al acestora.

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 6 ani în domeniul bancarPentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 • Experienţă profesională de cel puțin 4 ani în domeniul financiar – bancar;
 • Cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
 • Cunoaşterea principiilor unei supravegheri bancare eficiente;
 • Cunoştinţe generale cu privire la efectuarea controlului la băncile licențiate;
 • Cunoaşterea limbii engleze, la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);
 • Cunoştinţe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

2) Competențe comportamentale:

 •  Gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 • Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;
 • Capacitate de management a echipei;
 • Cunoștințe suficiente pentru o bună înțelegere a tuturor riscurilor la care se pot expune băncile comerciale.

   Principalele atribuții funcţionale:

1.    De regulă, este șef de control în cadrul băncilor mari și medii, sau responsabil de un compartiment aferent unui risc;

2.    Generalizează rezultatele evaluării în aşa mod încât să poată fi făcută analiza băncii în general, pentru a evalua nivelurile de risc în activităţile băncii şi efectul lor asupra solidității băncii;

3.    Revizuiește textul compartimentului aferent evaluării riscului pentru a contribui cu expertiza sa, indiferent dacă a participat sau nu în cadrul controlului;

4.    Contribuie/participă la examinarea aspectelor care necesită expertiză aferent riscurilor;

5.    Acordă suport celorlalți angajați precum și asigură instruirea (transferul cunoștințelor) noilor angajați responsabili de evaluarea riscurilor;

6.    Asigură ghidarea activității și buna funcționare a echipei/ angajaților responsabili de evaluarea riscurilor.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
  ·         Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  ·         Mediu de muncă modern și prietenos
  ·         Flexibilitate în programul de muncă
  ·         Pachet salarial competitiv
  ·         Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 02 aprilie 2023.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

TEMATICA

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;
 • Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;
 • Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 • Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM  nr.146 din 7 iunie 2017;
 • Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 • Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0