AO ”Părinți Solidari” angajează expert/expertă în crearea ChatBotContext general

AO „Părinți Solidari” este o organizație obștească ce reprezintă interesele părinților și militează pentru asigurarea accesului echitabil la servicii educaționale de calitate pentru copii, prin dezvoltarea de servicii și elaborarea de politici la nivel central și local în Republica Moldova.

Printre prioritățile AO „Părinți Solidari” sunt: educație de calitate, echitabilă și non-dicriminatorie; asigurarea accesului la un sistem de învățământ integru, transparent și accesibil, creșterea transparenței și eficienței utilizării resurselor bugetare în instituțiile educaționale.

AO „Părinți Solidari, cu suportul financiar al AO “Reprezentanța IM Swedish Development Partner”, implementează proiectul ”Educație transparentă și eficientă” își propune să crească nivelul de informare a părinților și elevilor privind pericolul comportamentelor corupționale și/sau a lipsei de integritate în instituțiile de învățământ.

Rezumatul postului:

AO ”Părinți Solidari” intenționează să angajeze expert/expertă pentru crearea ChatBot. Crearea Sistemul informațional ChatBot va avea drept scop acordarea suportului informațional părinților care sunt în cautarea unor informații aprofundate și veridice despre manifestările de corupție și incidentele de integritate din instituțiile de învățământ din mun.Chișinău.

Expertul/ experta va crea și dezvolta sistemul informațional ChatBot.

Profilul expertului / expertei

  • Studii: studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
  • Experiență profesională: minim 2 ani în domeniul tehnologiilor informaționale; cunoașterea aplicațiilor (boților telegram, PHP5 / PHP7); cunoașterea programelor (Python; Javascript; PHP);
  • Competențe și abilități: cunoștințe în crearea și dezvoltarea sistemului informațional ChatBot; flexibilitate; disponibilitate de lucru în cadrul unui orar flexibil; spirit de inițiativă și creativitate; integritate și discreție profesională;

Sarcinile vor fi realizate în baza contractului de prestări servicii. Modalitatea de angajare: part-time, la distanță. Volumul total de lucru estimat este de 10 zile. Perioada de angajare: pe parcursul lunilor aprilie – septembrie 2023.

NB! Colaborarea anterioară cu AO ”Părinți Solidari” va constitui un avantaj.

Dosarul de aplicare va conține:

- CV-ul actualizat cu indicarea a două persoane de referință;

- Oferta financiară în MDL, NET, per zi de muncă.

- Portofoliu al materialelor realizate (linkuri).

Modalitatea de depunere a dosarului

Dosarul de aplicare va fi expediat până în data de 24 martie 2023, prin e-mail parintisolidari@gmail.com cu mențiunea „Expert/ expertă creare ChatBot”. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail menționată sau la numerele de telefon: 079 660 035 - Revenco Ala, directoare de proiect sau 069 907 372 - Angela Buliga, asistentă de proiect.

Articol adaugat de: Angela Buliga