Centrul de Drept al Avocatilor angajeaza specialist dezvoltare servicii socialeCentrul de Drept al Avocatilor angajeaza specialist dezvoltare servicii sociale

Centrul de Drept al Avocatilor(CDA) angajează specialist dezvoltare servicii sociale pentru unitatea de implementare din cadrul Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei.

TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul postului:

Specialist dezvoltare servicii sociale

Loc de serviciu:

Chisinau

Tipul contractului:

Contract de prestare de servicii

 

 

Data publicării:

1 martie 2023

Termenul limită de depunere a CV:

14 martie 2023

Domenii-cheie ale responsabilității

 1. Revizuirea, adaptarea, modificarea și/sau completarea sistemului de servicii sociale în funcție de nevoile și prioritățile actuale;
 2. Consultanță MLSP privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivel național;
 3. Sprijinirea departamentelor ANAS și MMPS în revizuirea sistemului național de servicii sociale și în elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea managementului serviciilor sociale la nivel național și local;
 4. Propune sprijin consultativ pentru dezvoltarea de noi standarde de calitate pentru serviciile sociale;
 5. Revizuirea și completarea standardelor de operare pentru serviciile sociale în contextul crizei refugiaților din Moldova și sprijinirea MLSP în acest context.

Calificări și competențe necesare:

Calificări academice:

 • Diplomă universitară.

Experiență și cunoștințe:

 • Experiența anterioară de lucru în domeniu poate fi considerată un avantaj
 • Bune abilități organizaționale și de gestionare a timpului.
 • Competență în Excel, Word, Power Point, utilizarea bazelor de date

Competențele:

 • Bune abilități analitice și bune abilități de comunicare orală și scrisă.
 • Capacitatea de a lucra eficient sub stres și în situații de criză.
 • Sensibilizarea culturală și de gen.
 • Fluență în limbile română, rusă, engleză

CDA se angajează să asigure diversitatea forței de muncă. Sunt încurajate să aplice femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, LGBTQI+, precum și refugiații și alte persoane care au dreptul legal de a lucra în Republica Moldova.

Vă rugăm să furnizați detalii în CV cu privire la angajările anterioare și două referințe.

 

Vă rugăm să trimiteți o scrisoare de intenție și CV-ul la law-center@cda.md . Solicitanții selectați vor fi contactați prin e-mail.