BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator domeniul combaterea spălării banilor și finanțării terorismuluiArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:
Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activităţii băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerinţelor legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în drept cu licență și masterat cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;  Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 2. Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul juridic. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
 3. Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului.
 4. Cunoașterea reglementărilor elaborate la nivel internaţional în domeniul domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (inclusiv standardele internaționale aferente domeniului dat - Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente).
 5. Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
 6. Cunoașterea limbii engleze (nivel avansat);
 7. Competențe: - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală;
 8. Alte abilități și atitudini: Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică;
 2. Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale;
 3. Procesează, monitorizează și analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 4. Perfectează propuneri privind aplicarea sancțiunilor și/sau măsurilor de remediere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în conformitate cu legislația;
 5. Elaborează propuneri de modificare a actelor normative în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și avizează proiectele de acte normative aferente domeniului;
 6. Reprezintă BNM în instanțele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituții;
 7. Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 15 decembrie 2022.

!Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

 Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 3. Legea cu privire la lichidarea băncilor nr.550 din 21.07.1995;
 4. Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 5. Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
 6. Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară;
 7. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 8. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.
 9. Decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale ministerelor și departamentelor Republicii Moldova, care au tangențe cu activitatea Direcției.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram