Psiholog pentru pacienți paliativiDenumirea postului: Psiholog

Descrierea organizației: Hospices of Hope este o organizație Britanică de caritate care a dedicat mai bine de 30 de ani dezvoltării eficiente și active a Serviciilor de Îngrijire Paliativă în Sud-Estul Europei. Prezentă în Republica Moldova încă din 2008, Hospices of Hope Moldova dezvoltă activ, începând cu 2017, Rețeaua Națională de Servicii de Îngrijire Paliativă Hospices of Hope – prima de acest gen din țară.
La momentul actual din această rețea fac parte patru echipe mobile multi-disciplinare care prestează servicii gratuite pentru beneficiari în raioanele Orhei, Soroca, Ocnita și Taraclia iar în 2022 am dezvoltat Centrul de zi pentru servicii de îngrijire paliativă în orașul Orhei și suntem în proces de deschidere a unui Centru de zi pentru servicii în domeniul îngrijirii paliative în orașul Chișinău.

Organizația este parte a rețelei internaționale Hospices of Hope, care mai are filiale în România (Hospice Casa Speranței la Brașov și București), Serbia (BELHospice în Belgrad), Grecia și în Albania, sediul central al organizației fiind în Marea Britanie. Mai multe informații puteți găsi pe website-ul www.hospicesofhope.md.

 

Localitate: Chișinău, sector centru

Program de lucru: part-time

Obiectivele principale ale postului:

 • Să identifice la timp situații de abuz și să ia măsurile ce se impun
 • Adaptabilitate la situații noi și complexe
 • Capacitate de consiliere și propuneri de soluții
 • Capacitate de a lucra independent și lucru în echipă
 • Respect față de lege și loialitate față de instituție
 • Discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor
 • Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor
 • Planificarea activităţii

Condiţii specifice privind ocuparea postului:

 • diplomă universitară în domeniul psihologiei;
 • cursuri de perfecționare în domeniu psihologiei sociale sau medicale, instruire în îngrijire paliativă – 4 săptămîni, 4 săptămîni de supraveghere de coordonatorul echipei;                                                                                                                     
 • operare calculator (Microsoft Word, Excel)

Limbi străine: rusa, engleza ar constitui un avantaj;

 

Abilităţi, aptitudini, competenţe:

 • Adaptabilitate la situații noi și complexe
 • Asumarea responsabilității față de actele proprii, inclusiv față de eventualele erori
 • Angajare și perseverență în acțiuni
 • Capacitate de consiliere argumentată și realistă a soluțiilor propuse
 • Spirit de echipă și capacitate de a lucra independent
 • Respect față de lege și loialitate față de instituția hospices of hope moldova
 • Discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor cu care vine în contact.

 

Descrierea job-ului:

 • Observarea, evaluarea și reevaluarea psihologică în vederea realizării profilului psihologic al fiecarui beneficiar care fregventează centrul de zi și a stabilirii modalităților de intervenție;
 • Participă în cadrul echipei multidisciplinare la elaborarea și implementarea Planului individualizat de ingrijire și asistență și la reevaluările periodice ale acestuia sau la nevoie;
 • În cadrul componenței de recuperare și integrare socială, realizează evaluarea și consilierea psihologică a beneficiarilor, pentru care s-a întocmit Planul individualizat de intervenție;
 • Expălică beneficiarilor și/sau familiilor acestora profilul de personalitate și/sau modificările evidențiate în urma evaluării psihologice, în vederea dezvoltării și optimizării relațiilor beneficiarilor;
 • Participă la inițierea și derularea programelor de activități socio-cultural-educative (ergoterapie, art-terapie, terapie ocupatională);
 • Organizează activități împreuna cu echipa multidisciplinară care să permită menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale beneficiarilor centrului de zi;
 • Stimulează participarea persoanelor adulte la viața socială, organizează activități de petrecere a timpului liber;
 • Consemnează activitățile organizate în caietul de activității al centrului de zi;
 • Acordă consiliere și sprijin beneficiarilor din centru;
 • Respectă intimitatea, confidențialitatea și utilizează responsabil informațiile obținute în actul exercitării profesiei;
 • Facilitează și incurajează legăturile interumane, inclusiv cu famiile persoanelor asistate;
 • Intervine, la nevoie, în medierea și gestionarea conflictelor aparute între beneficiarii centrului;
 • Sesizează orice fel de abuz remarcat șefului ierarhic;
 • Întocmește rapoarte cu privire la evenimentele și situațiile sesizate, precum și ori de cate ori este solicitat și face propuneri cu privire la modalitatea de intervenție;
 • Răspunde de corectitudinea completării documentelor pe care le întocmește;
 • Respectă disciplina muncii și deontologia profesională;
 • Are o ținută corespunzatoare față de colegi, beneficiari și familiilor acestora;
 • Îi este interzis agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor centrului.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul, pana la data de 20 decembrie 2022 la următoarea adresă de e-mail: info@hospicesofhope.md
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord.
Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.
Organizatia îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidat.

Articol adaugat de: Hospices of Hope Moldova