HelpAge Moldova angajează Ofițer Comunicare și Relații cu PubliculHelpAge Moldova angajează Ofițer Comunicare și Relații cu Publicul

Funcția anunțată: Ofițer Comunicare și Relații cu Publicul

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 6 luni, cu posibilitate de prelungire

Termen limită pentru aplicare: 21 iulie (inclusiv), 2024 

Informații generale

HelpAge Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice. 

Organizația selectează persoană, (full-time), care să asigure necesitățile de comunicare și relații cu presa, pentru postul vacant de Ofițer de Comunicare.

Ofițerul de Comunicare va:

 • consolida profilul, vizibilitatea și influența HelpAge Moldova și a domeniilor sale de activitate în lucrul cu persoanele vârstnice din țară;
 • dezvolta și promova brandul HelpAge Moldova;
 • susține organizația și echipa sa în dezvoltarea strategiei de comunicare și relații publice în corespundere cu Planul Strategic al organizației;
 • propune și proiecta canale de comunicare pentru a ajunge la principalii actori decizionali și audiențe și va coordona activitățile de comunicare în funcție de aceste canale, pentru a susține munca de comunicare și relațiile publice în organizație;
 • implementa agenda de campanii HelpAge Moldova, inclusiv campanii de relații publice pentru strângerea de fonduri și pentru identificarea unor noi oportunități de construire a parteneriatelor în sprijinul obiectivelor organizației;
 • elabora o gamă extinsă de materiale de vizibilitate, promovare și comunicare pentru organizație, într-o imagine clară, unitară și pozitivă pentru organizație și brandul său, în colaborare cu echipa organizațională;
 • îndeplini alte atribuții prevăzute de fișa postului. 

Cerințe către aplicant: 

 • studii superioare în jurnalism, comunicare, științe politice sau alte domenii relevante;
 • abilități excelente de comunicare inclusiv persoane social-vulnerabile, persoane afectate de violența în familie, persoane în etate, alte grupuri de populație;
 • disponibilitatea de a se deplasa în afara Chișinăului în localitățile de implementare a proiectelor HelpAge International;
 • experiență de minim doi ani în domeniul comunicării și o cunoaștere bună a relațiilor cu publicul în Moldova;
 • experiență de lucru cu organizații neguvernamentale și organizații internaționale va constitui un avantaj;

Competențe și abilități: 

 • cunoașterea excelentă a limbii române și cunoașterea avansată a limbii engleze și limbii ruse;
 • abilități excelente de scriere (articole, istorii, studii de caz, sumare, mesaje cheie) și comunicare;
 • cunoașterea avansată a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax), cunoașterea soft-urilor specializate de editare a imaginilor/video/grafice/publicații va constitui un avantaj;
 • cunoștințe şi abilități de gestionare a paginilor web și a conturilor din rețele sociale;
 • abilități de lucru independent și în echipă, inclusiv în termeni restrânși de timp, la necesitate;

Persoanele interesate vor prezenta următoarele documente:

 • CV
 • Scrisoare de intenție 

Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs Ofițer Comunicare”, până la data de 21 iulie 2024, inclusiv,  în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060767218, persoană de contact Mihaela Filipp.

Numai candidații selectați vor fi contactați pentru interviu. HelpAge își rezervă dreptul să respingă dosarele de aplicare incomplete sau cele depuse după expirarea termenului limită indicat.