Apel Public pentru Selectarea a 2 Traineri și 1 Facilitator pentru Youth Summer CampApel Public pentru Selectarea a 2 Traineri și 1 Facilitator pentru Youth Summer Camp

RO/Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) lansează un apel pentru selectarea a doi traineri și a unui facilitator pentru a se alătura echipei Youth Summer Camp, tabăra de vară destinată tinerilor din Ucraina și Moldova. Tabăra va avea loc între 29 și 31 iulie 2024 și va aduna 40 de tineri pentru a participa la diverse activități captivante. Aceasta reprezintă o oportunitate unică de a descoperi lucruri noi, de a vă dezvolta abilitățile, de a întâlni noi prieteni, precum și a petrece timpul într-un mod plăcut și distractiv.

Detalii despre Tabără:

 • Perioada de desfășurare: 29 – 31 iulie 2024.
 • Locația: În afara orașului, cu scopul creării unui mediu propice pentru explorare și învățare în aer liber. Locul exact urmează să fie comunicat ulterior
 • Grupul țintă: Tineri și tinere cu vârste cuprinse între 15 și 35 ani, refugiați din Ucraina și tineri din Republica Moldova. Prioritate se va acorda tinerilor din regiunile Chișinău, Ocnița, Soroca, Ștefan Vodă, Cahul, Anenii Noi, Ungheni.
 • Numărul de participanți: 40 tineri/e
 • Limba de lucru: Rusă
 • Modalitatea desfășurării: Tabără peste noapte, oferind participanților posibilitatea de a trăi și de a învăța împreună timp de 3 zile într-un mediu natural și sigur.

Scurtă descriere a activităților:

 • Educație digitală
 • Drepturile omului
 • Incluziunea socială
 • Comunicare
 • Jocuri de socializare și alte subiecte conexe

Activitățile includ ateliere practice despre competențe digitale, dezbateri despre drepturile omului și diversitate, precum și jocuri și activități recreative pentru dezvoltarea abilităților sociale.

Responsabilități și sarcini:

 • Activități de team building și jocuri de cunoaștere
 • Ateliere practice despre competențe digitale
 • Dezbateri: drepturile omului, diversitatea și promovarea acestora prin platformele media
 • Ateliere practice despre comunicare și leadership
 • Ateliere practice despre dreptul la egalitate și incluziune socială: standarde naționale și internaționale
 • Activități de explorare în natură și elaborare a conținutului video/foto pe temă privind drepturile tinerilor și incluziunea socială
 • Sesiuni din Programul pentru o Învățare mai Bună (BLP)
 • Cum să inițiezi și să organizezi activități în comunitatea ta
 • Planificare sesiuni și activități de feedback în comunitățile participanților
 • Continuarea procesului de planificare a sesiunilor și activităților de feedback în comunitățile participanților

Calificări și competențe:

 • Studii superioare
 • Minim 2 ani de experiență în activități de instruire și facilitarea grupurilor în contextul educației non-formale, preferențial cu certificare corespunzătoare
 • Cunoștințe solide în domeniile solicitate
 • Reputația ireproșabilă, deschis spre colaborare și orientat spre soluții.
 • Abilități excelente de comunicare și facilitare

Procedura de aplicare:

Oferta și depunerea dosarelor:

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

 • Copia certificatului de înregistrare/extrasului pentru persoană juridică și CV-urile experților pentru persoane fizice;
 • Certificate care atestă calitatea de trainer și formator, în caz că le dețineți;
 • Lista a minim 3 referenți (cu care ați colaborat anterior), numele și datele de contact a acestora;
 • Metodologia propusă;
 • Oferta financiară cu indicarea costului per zi și total pentru pregătire/ training în MDL, brut;

Dosarele urmează a fi depuse la adresa de email: corespondenta@cntm.md cu mențiunea tematicii e-mailului „Facilitator/Trainer – Youth Summer Camp”până la data de 15 iulie.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați persoana responsabilă, la adresa de e-mail:leapciucromeo@gmail.com sau la numărul de telefon: 079841214.

Vă așteptăm cu drag să vă alăturați echipei noastre și să contribuiți la succesul Youth Summer Camp!

*Acest atelier de formare e implementate de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu sprijinul financiar al Agenției Norvegiene pentru Cooperare și Dezvoltare, ca parte a unui parteneriat cu Consiliul Norvegian pentru Refugiați – NRC, în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor și adolescenților strămutați forțat prin educație formală și non-formală de calitate”.

Тендер для отбора 2-ух тренеров и 1-го фасилитатора на Youth Summer Camp

RU/

Национальный Совет Молодёжи Молдовы (CNTM) объявляет тендер для отбора двух тренеров и одного фасилитатора для проведения и фасилитирования активностей неформального образования в Youth Summer Camp – летнем лагере для молодёжи из Украины и Молдовы. Лагерь пройдёт с 29 по 31 июля 2024 года, в котором будут участвовать 40 молодых людей. 

Подробности о лагере:

 • Период проведения: 29 – 31 июля 2024 года. 
 • Место проведения: За городом, для создания благоприятной атмосферы, исследований и обучения на свежем воздухе. Точное место будет объявлено позднее. 
 • Целевая группа: Молодёжь возрастом от 15 до 35 лет, беженцы из Украины и молодёжь из Республики Молдова. Приоритет будет отдан молодёжи из регионов Кишинёв, Окница, Сороки, Штефан Водэ, Кагул, Анений-Ной и Унгень (выбраны как ключевые регионы в рамках реализуемого проекта);
 • Количество участников: 40 молодых людей. 
 • Рабочий язык: Русский. 
 • Формат мероприятия: дневной лагерь с проживанием, предоставляющая участникам возможность учиться вместе в течение 3-ех дней в безопасной среде.

Краткое описание тематики активностей:

 • Цифровое образование;
 • Права человека;
 • Социальная инклюзия;
 • Коммуникация;
 • Игры для социализации и другие связанные темы;

Активности могут включать в себя практические мастер-классы по цифровым навыкам, дебаты о правах человека и разнообразии, а также игры и рекреационные мероприятия для развития социальных навыков.

Обязанности и задачи тренеров:

 • Создание и имплементация командообразующих мероприятий и игр на знакомства;
 • Реализация практических мастер-классов по цифровым навыкам;
 • Разработка интерактивных активностей по правам человека, разнообразии и их продвижение через медиа-платформы;
 • Организация практических мастер-классов по коммуникации и лидерству;
 • Формирование практических и теоретических мастер-классов о равенстве и социальной инклюзии: национальные и международные стандарты;
 • Введение, организация и направление участников в исследовательские мероприятия на природе и создание видео/фото контента по теме прав молодежи и социальной инклюзии;
 • Как начать и организовать мероприятия в вашем сообществе;
 • Планирование сессий и реализация обратной связи с участниками в процессе обучения; 
 • Поддержка участников в процессе участия в лагере, планировании и реализации follow-up. 

Квалификации и компетенции:

 • Высшее образование;
 • Минимум 2 года опыта работы в организации обучающих мероприятий и фасилитации групп в контексте неформального образования, желательно с соответствующей сертификацией;
 • Знания и навыки в соответствующих областях;
 • Хорошая репутация, открытость к сотрудничеству и нацеленность на поиск решений;
 • Отличные навыки коммуникации и фасилитации;

Процедура подачи заявок: 

Предложение и представление документов: 

Заявка об участии в отборе на роль тренера и фасилитатора должно содержать краткую информацию с указанием следующих пунктов:

 • Копия свидетельства о регистрации / выписки для юридического лица и резюме экспертов для частных лиц
 • Сертификаты, подтверждающие квалификацию тренера и форматора, если они имеются;
 • Список минимум 3 референтов (с которыми вы сотрудничали ранее), их имена и контактные данные;
 • Предложенная методология;
 • Финансовое предложение с указанием стоимости в день и общей суммы для подготовки  тренинга в MDL, брутто.

Документы необходимо отправить на электронную почту: corespondenta@cntm.md с указанием темы письма „Facilitator/Trainer – Youth Summer Camp”до 15 июля. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с ответственным лицом по адресу электронной почты leapciucromeo@gmail.com или по телефону 079841214. 

Мы с нетерпением ждем Вас в нашей команде и надеемся на Ваш вклад в успех Youth Summer Camp!

*Эта деятельность реализуется Национальным Советом Молодежи Молдовы, финансируется Норвежским агентством по развитию и поддерживается Норвежским советом по беженцам – NRC, в рамках проекта „Empowering displaced children and adolescents through quality formal and non-formal education”