Asociația Barourilor Americane, Sucursala Illinois (ABA ROLI Moldova) solicită oferte de preț în vederea procurării de echipament IT pentru trei procuraturi teritoriale.Asociația Barourilor Americane, Sucursala Illinois (ABA ROLI Moldova) solicită oferte de preț în vederea procurării de echipament IT pentru trei procuraturi teritoriale.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ACHIZIȚIA: 

Instituția: Asociația Barourilor Americane, Sucursala Illinois (ABA ROLI Moldova) 

Sursa de finanțare: Programul Susținerea reformei justiției penale și combaterea corupției în Republica Moldova, implementat cu suportul financiar al Departamentului de Stat al S.U.A. 

Titlu: Echipament IT 

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: computere și dispozitive periferice necesare dotării a trei procuraturi teritoriale. Lista echipamentului și specificațiile tehnice ale acestuia pot fi descărcate prin accesarea următorului link.

Întrebările de ordin tehnic vor fi adresate la adresa electronică sergiu.pivovarcic@gmail.com

CERINȚE FAȚĂ DE OFERTANT: 

ABA ROLI va examina exclusiv ofertele prezentate de persoanele juridice înregistrate pe teritoriul RM, ale căror activitate profesională principală ține de comercializarea tehnicii de calcul.  

CERINȚE FAȚĂ DE OFERTĂ: 

Ofertele vor conține în mod obligatoriu: 

  1. lista echipamentului propus spre procurare (luând în considerare parametrii tehnici ai configurației descrise anterior), cu indicarea per component a informației de ordin tehnic (producător, model, specificațiile tehnice etc.); 
  1. termenele de livrare și garanție; 
  1. oferta financiară în lei, cu indicarea prețului per fiecare produs și a costului total al livrabilelor; 
  1. termenul de valabilitate a ofertei; 
  1. certificatul de înregistrare a ofertantului. 

Ofertele incomplete nu vor fi examinate. 

CERINȚE FAȚĂ DE LIVRABILE: 

Se va oferi prioritate echipamentului de origine europeană sau din SUA.  

Mijloacele tehnice care au o altă sursă de proveniență vor putea constitui obiectul unei oferte valabile numai în măsura în care nu sunt în totalitate produse în China, Federația Rusă sau Belarus. 

CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR: 

  1. corespunderea parametrilor echipamentului propus specificațiilor tehnice solicitate; 
  1. prețul prevăzut de ofertă; 
  1. termenul și condițiile garanției; 
  1. termenul de livrare a echipamentului; 
  1. termenul de valabilitate a ofertei. 

Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail sergiu.pivovarcic@gmail.com, CC ion.miron@americanbar.org și vor include datele de contact ale persoanei care va gestiona vânzarea și livrarea echipamentului. Pot fi transmise una sau mai multe variante de oferte. 

Data limită de prezentare a ofertelor: 19.07.2024. 

Termen de livrare: 45 de zile din momentul semnării contractului.