Invitație pentru prezentarea ofertelor de preț - procurare servicii de reparațieInvitație pentru prezentarea ofertelor de preț - procurare servicii de reparație

# 04 din 14.02.2024              

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”
Sursele de finanțare: 
- acord de cooperare nr.2209131: NiN Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the Republic of Moldova, finanțat de Caritas Austria în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare din Austria (ADA) și fundația Nachbar in Not (NiN)

Stimate(ă) Domn/Doamnă, 
1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru realizarea lucrărilor de reparație a unui spațiu de 195,8 m2, conform caietului de sarcini anexat - Anexa nr.1.

Scopul acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept obiect realizarea serviciilor solicitate, în limita condițiilor prevăzute în Anexa nr.1, necesare pentru realizarea activităților aferente proiectului sus-menționat.

Cerințe față de candidații eligibili: 
- Persoane juridice înregistrate în Republica Moldova;
- Experiență în domeniu, minim 3 ani.

Cerințe față de condițiile de livrare și condițiile financiare de plată:
Livrarea serviciile urmează să fie prestate într-o singură tranșă până la data de 25 martie 2024. 
Plata va fi efectuată de către A.O. „Inițiativa Pozitivă” în lei moldovenești, prin transfer în 2 tranșe egale:
- 50% în termen de 3 zile lucrătoare după semnarea contractului;
- 50% în termen de 3 zile lucrătoare după recepționarea serviciilor.

Condiții de participare vedeți aici
Anexa nr.1 o puteti descarca aici

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 28 februarie 2024, ora 18:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

PREȚUL: Prețul va fi calculat la cota TVA inclus și va include toate cheltuielile necesare până la livrarea bunurilor și serviciilor solicitate.

EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate serviciile și bunurile împreună și contractul va fi acordat companiei care întrunește criiteriile de selecție.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00 66-00-74
Email: procurari@initiativapozitiva.md

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația de oferte poate duce la respingerea acesteia.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația de oferte va contacta în scris organizația la adresa de email specificată în alin.6 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor – 23 februarie 2024.

În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația direct de la Cumpărător.

Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.

A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Articol adaugat de: Morari Corina
Alte articole de la acest autor: