Anunț repetat de selectarea a unei persoane juridice/persoane fizice care va realiza auditul de mediu (eco audit) al organizațieiAsociația Obștească „Clinica Juridică din Bălți” (CJB) organizație necomercială, care implementează Strategia de Dezvoltare Organizațională 2022 – 2026, din resursele Suediei, anunță concurs de selectare a unei persoane juridice/persoane fizice  pentru realizarea auditului de mediu (eco audit) al organizației.

În acest context, obiectivul principal al auditului este eficientizarea practicilor managementului de mediului în organizație și în implementarea proiectelor.

Alte obiective:

 • Facilitarea controlului managerial al practicilor de mediu;
 • Creșterea nivelului de conștientizare al personalului și asumarea angajamentului privind protecția mediului;
 • Analizarea oportunităților de îmbunătățire a proceselor operaționale;
 • Stabilirea liniei de plecare în vederea dezvoltării unui sistem de management de mediu eficient și promovarea acestuia în activitatea organizației.
 • Pentru realizarea sarcinilor vor fi întreprinse următoarele acțiuni:

  • Vor fi analizate procedurile interne ale organizației;
  • Va fi analizat spațiul de muncă al organizației;

  Livrabile:

  • Raportul auditului ecologic al organizației;
  • Formularea recomandărilor pentru asigurarea unui management de mediu eficient și planul de acțiuni pentru implementarea acestora.

  Persoana juridică/fizică contractată va realiza activitățile prevăzute mai sus în timp de aprox. 15 zile lucrătoare 2023.

  Termenul limită de prezentare a rezultatelor/livrabilelor: 8 septembrie 2023.

  Limba în care va fi prezentat documentul: limba engleză.

  Cerințe față de candidați/candidate:

  • Experiență relevantă în domeniu.
  • Expertiză în domeniu care poate fi dovedită minim prin două contacte.

  Dosarul trebuie să conțină

  • CV-ul cu indicarea lucrărilor elaborate, sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu.
  • Oferta financiară în MDL (Net)
  • Indicarea a două referințe și datele de contact ale acestora.

  Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa: tendercju@gmail.com, iar tema mesajului va fi indicată „eco audit”.

  Termenul limită de depunere a ofertelor este 21 august 2023, ora 23:59:59.

  Vor fi contactați doar candidații preselectați.