Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție - servicii de consultanță privind elaborarea unei aplicații mobile

Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție - servicii de consultanță privind elaborarea unei aplicații mobile

# 18-UCIMP din 24.03.2023

A.O. „Inițiativa Pozitivă” în cadrul grantului „Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității SIDA în Republica Moldova, 2021–2023” (Grant MDA-C-PCIMU), intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță privind elaborarea proiectului și a documentației tehnice pentru elaborarea unui sistem informațional electronic sub forma de aplicație mobilă.
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de Referință ce sunt atașați. 

În acest context, invităm consultanții eligibile (persoane juridice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus. 
Consultanții interesați trebuie să furnizeze scrisoarea de intenție și CV-ul actualizat cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare etc.).

Consultantul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime de calificare:
- Consultant cu specialiști în echipa cu cel puțin cinci ani de activitate pe piața din Republica; 
- Consultant cu specialiști în echipă, specializați în prestarea serviciilor de Product Management; 
- Consultant cu specialiști în echipa, specializați în prestarea serviciilor de consultanță în elaborarea de soluții IT de sisteme complexe, inclusiv soluții din domeniul Blockchain;
- Experiență în elaborarea și implementarea a cel puțin un instrument software al unui sistem complex de gestionare a datelor implementat în Republica Moldova;
- Experiență în elaborarea documentației pentru cel puțin un produs în domeniul blockchain;
- Experiența în Product Management, minim un proiect de succes cu realizarea întregului ciclu de Customer Development prin Problem/Solution Interviews;
- Cunoașterea avansată limbilor română, rusă și engleză.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2016 și 1 august 2018.

Documentele de suport împreună cu CV-ul pot fi transmise prin poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
E-mail: procurari@initiativapozitiva.md
Termenul limită - 05 aprilie 2023, ora 18:00.

CV-urile vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Informații suplimentare referitoare la procedura de depunerea dosarului, vă puteți adresa:
Railean Corina, tel. 068283969

Informații suplimentare privind sarcina solicitată, vă puteți adresa:
Cearanovski Constantin, tel. 068562663

Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).

Articol adaugat de: Morari Corina
Alte articole de la acest autor: