Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț de la companii/furnizori de produse alimentare și igienice în formă de vouchereFundația Regina Pacis solicită oferte de preț de la companii/furnizori de produse alimentare și igienice în formă de vouchere

Fundația Regina Pacis anunță concurs de tender pentru achiziționarea unui lot de vouchere pentru produse alimentare și igienice, în cadrul proiectului “NIN Ukrainian Refugee Support and Winterisation Programme in the Republic of Moldova”, cu numărul 2209131, finanțat de Caritas Österreich.

1. Partea contractantă: Fundația Regina Pacis.

2. Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 17, oficiul 32.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de 4000 vouchere, cu valoarea nominală de 500 MDL fiecare, cu o valoare estimativă totală de 2.000 000,00 Lei, pentru produse alimentare și igienice (exclusiv articolele de tutungerie și cu conținut de alcool), care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina. 

Concursul de prețuri se va baza pe prețurile propuse de ofertant pentru produsele prevăzute în ”Coșul de consum”,Anexa nr. 1 la acestă cerere de ofertă.

CONSIDERAȚII GENERALE

Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu privire la: 1) destinația voucherului; 2) materia din care este confecționat; 3) valoarea nominală; 4) locațiile/ magazinele unde pot fi utilizate aceste vouchere; 5) termenul de valabilitate.

Important! Magazinele ofertantului trebuie să fie prezente în cel puțin 10 raioane/ localități din Republica Moldova.

Voucherele vor fi emise de către ofertant și vândute către FUNDAȚIA REGINA PACIS, entitate ce va distribui gratuit voucherele către beneficiari (persoane fizice). 

Termenul contractului: Decembrie 2023.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova.

a. Licențiate în vânzarea bunurilor, cu rețea de magazine, pe întreg teritoriul Republicii Moldova,

b. Să aibă capacitatea tehnică de gestionare a certificatelor/voucherelor valorice.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Plata va fi efectuată conform Contractului și Contului de plată eliberat de Furnizor în baza Comenzii de livrare înaintată furnizorului de către Fundația Regina Pacis. 

Voucherele vor fi achiziționate în tranșe.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată conform Anexei nr. 1 la această cerere de ofertă și va conține următoarele informații:

Informații despre ofertant (denumirea companiei / numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile); 

Anexe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv: copia certificatului de înregistrare a companiei sau a extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice), Licență/Autorizație de activitate; certificat privind lipsa datoriilor față de Buget.

Lista bunurilor oferite, descrierea și condițiile aferente, inclusiv:

  • specificații tehnice a bunurilor pentru fiecare articol în parte;
  • prețul pentru fiecare articol în parte, per unitate (cu indicarea prețului cu TVA inclus și fără TVA);

Criterii de evaluare a ofertelor:

  • Competitivitatea prețului la coșul de produse;
  • Reduceri periodice; 
  • Accesibilitatea rețelei de magazine a furnizorului;
  • Termenul de valabilitate al voucherului;

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Produsele achiziționate nu se vor limita doar la această listă, dar vor cuprinde toată gama produselor disponibile în magazin, cu excepția băuturilor alcoolice și produselor de tutungerie.

Termen limită de expediere a ofertelor: 31 martie 2023.  Pachetul de documente va fi expediat la adresa de email chisinau@reginapacis.org  sau depuse la adresa str. Sfatul Țării 17, oficiul 32, mun. Chișinău, Fundația Regina Pacis.

Fundația „Regina Pacis” își rezervă dreptul de a modifica numărul final de vouchere care urmează a fi achiziționate în dependență de numărul refugiaților înregistrați, de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

 Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon +373 22 235511

 Anexa 1

la Invitația pentru prezentare de oferte  

Nr. Prod.

Denumire produs

Cantitate și cerințe

Specificații tehnice

[a se completa de către Furnizor]

Producător (Țara          de origine)

[a se completa de către Furnizor]

Preț unitar MDL,              fără TVA

Preț unitar MDL, TVA inclus

1.

 

Orez

1kg

 

 

 

 

2.

Hrișcă

1kg

 

 

 

 

3.

Fasole

1kg

 

 

 

 

4.

Macaroane

1kg

 

 

 

 

5.

Lapte 2,5%

1litru

 

 

 

 

6.

Chefir 2,5%

1litru

 

 

 

 

7.

Smântână 20%

500 gr

 

 

 

 

8.

Brânză vaci 5%

500 gr

 

 

 

 

9.

Unt 82,5%

200 gr

 

 

 

 

10.

Ouă găină

10 buc

 

 

 

 

11.

Ceai pachețele

100 pachețele

 

 

 

 

12.

Zahăr

1 kg

 

 

 

 

13.

Săpun lichid

500 ml

 

 

 

 

14.

Șampon

400/500 ml

 

 

 

 

16.

Gel de duș

500 ml

 

 

 

 

17.

Praf pentru rufe (automat)

1,5 kg

 

 

 

 

18.

Hârtie igienică 3 straturi, 4 bucăți

4 buc

 

 

 

 

19.

Pastă de dinți 

100 gr

 

 

 

 

20.

Perie de dinți

1 buc

 

 

 

  

Notă! Produsele achiziționate nu se vor limita doar la această listă,  ci vor cuprinde toată gama produselor disponibile în magazin.