Achiziționare – Utilaj automatizat de afumare a cărniiAO Business Consulting Institute anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea unui utilaj automatizat de fierbere și afumare a cărnii.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Fabricarea produselor din carne fiarta și afumata”, din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni” finanțat de Uniunea Europeană.

Prin acest apel invităm toate companiile specializate în comercializarea articolelor menționate să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici prezentați în Anexa 1.

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

  • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  • Detalii despre produs / servicii conexe oferite;
  • Detalii despre termenii de garanție pentru produsele / serviciile livrate și condițiile pentru acestea;
  • Certificate de calitate și conformitate cu standardele naționale și internaționale corespunzătoare;
  • Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către contractor;
  • Termenii de livrare a produsului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa office@bci.md, sau direct la sediul AO Business Consulting Institute din str. Mihai Eminescu #27, Chișinău, MD 2012, Republica Moldova până la data de 17 februarie 2023, ora 17:00. Vă rugăm să introduceți la subiectul mesajului textul „Achiziționare – Utilaj automatizat de afumare a cărnii”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373-69121504.