Cerere de oferte pentru lucrări de plantare în s. Cîrnățeni (r. Căușeni) și în s. Bălăbănești (r. Criuleni)A.O Societatea Ecologică „BIOTICA”, anunță concurs de participare privind „Crearea plantației forestiere de protecție”

În conformitate cu Strategia de dezvoltare a A.O Societatea Ecologică „BIOTICA” pentru perioada 2022-2024, sunt prevăzute activități de îmbunătățire a ecosistemelor prin lucrări de împădurire, îmbunătățirea corpurilor de apă etc. În aceste condiții pentru anul 2023, se preconizează lucrări de „Înființare a plantațiilor forestiere de protecție”.

Companiile interesate sunt invitate să prezente oferta de preț pentru executarea următoarelor lucrări:

Lot 1: Înființarea plantației forestiere de protecție pe terenurile primăriei s. Cîrnățeni rn. Căușeni

1. Lucrările de pregătire a solului și plantare – 7 ha

Lot 2: Înființarea plantației forestiere de protecție pe terenurile primăriei comunei Bălăbănești și coumei Bălțata, rn. Criuleni

1. Lucrări de pregătire a solului și plantare - 6 ha

2. Lucrări de completări a plantației forestiere  - 4.5 ha

Tipul contractului: Contract de prestări servicii.

Oferta poate fi înaintată și completată în conformitate cu cerințele indicate în documentele de licitații care pot fi solicitate la adresa:  biotica.md@gmail.com. 

Termenul limită de prezentare a ofertelor financiare cu mențiunea ”Lucrări de împădurire” este 06 februarie 2023, ora 14:00. Ofertele urmează a fi transmise la adresa: biotica.md@gmail.com. Ofertele care ajung cu întârziere vor fi respinse. Persoana de contact – Ion Gavgaș, tel. 078009147.

AO SE BIOTICA activează cu suportul Suediei.