Cerere de oferte pentru lucrări de plantare în s. Popeasca (r. Ștefan-Vodă)Asociația Obștească Societatea Ecologică „BIOTICA” invită entitățile interesate să prezinte ofertele pentru executarea lucrărilor de plantare pe terenul primăriei s. Popeasca (r. Ștefan-Vodă) pe o suprafaţă de 11,7 ha. conform sarcinii tehnice şi schemelor tehnologice elaborate. Oferta urmează să mai includă adițional și materialul săditor necesar a fi plantat conform sarcinilor tehnice și schemelor tehnologice elaborate pentru o suprafață de 5 ha de pe teritoriul s. Cîrnățeni (r. Căușeni), inclusiv transportarea acestuia la destinație la datele coordonate cu contractorul.

Termenul de executare a lucrărilor este octombrie 2022 - decembrie 2022.

Cerințe: agent economic înregistrat în Republic Moldova cu experiență în plantarea culturilor agricole/silvice, ce posedă specialiști în domeniul silviculturii și echipament necesar pentru efectuarea lucrărilor de plantare.

Sarcina tehnică şi schemele tehnologice pot fi găsite pe www.bioticamoldova.org sau solicitată pe email biotica.md@gmail.com.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor financiare cu anexarea certificatului de înregistrare și descrierea experienței din domeniu, cu mențiunea ”lucrări de împădurire” este 13 octombrie 2022, ora 16:00.  Ofertele  se vor expedia prin email  <biotica.md@gmail.com>; sau se vor depune personal la sediul ONG-ului, pe str. N. Dimo 17/4, of.22, Chişinău. Persoana de contact – Gabriel Mărgineanu, tel. 069150554.

AO SE BIOTICA activează cu susținerea Suediei.