Cerere de oferte pentru amenajarea unui punct de vizualizare a naturii in s. GrădinițaSida logo1

 •  

  Pentru promovarea dezvoltării turismului în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”, cu suportul Suediei, AO SE BIOTICA preconizează amenajarea unui punct de vizualizare a naturii amplasat lângă s. Grădinița (r. Căușeni) și anunță concurs pentru selectarea executorului ce va efectua lucrările respective.

  Sarcinile executorului

  Entitatea selectată va asigura următoarele lucrări:

  - Amenajarea pe locația selectată de echipa proiectului în colaborare cu primăria s. Grădinița a unei infrastructuri pentru vizitatorii locului respectiv;

  - Asigurarea securității vizitatorilor prin trăinicia construcției;       

  Punctul de vizualizare a naturii va include minimum următoarele cerințe:

  • Construcție de lemn cu dimensiunile de 6m pe 6 m în baza pilonilor de lemn cu posibilitatea accesului pe acoperiș folosind o scara.
  • Fundamentul construcției urmează a fi betonat în care vor fi prinși pilonii de lemn.
  • Asigurarea cu balustradă de cca. 1 m înalțimea pe perimetrul acoperișului pentru asigurarea securității persoanelor urcate pe acoperiș;
  • Scară de acces pe acoperiș;
  • Instalarea ulucilor pe sub acoperiș pentru a fi colectată apă pluvială într-un butoi.
  • Amenajarea terenului cu arbuști și flori decorative;
  • Confecționarea și fixarea unei instalații pentru 5 biciclete;
  • Instalarea a două panouri informative despre regulile de conduită în ariile protejate (machetul a fi coordonat cu SE BIOTICA);
  • Amenajarea accesului către locul amenajat.

  Termen de realizare: august – octombrie  2022

  Valoarea contractului urmează a fi la cota TVA zero.

  Sarcina tehnică poate fi găsită pe www.bioticamoldova.org sau solicitată pe email biotica.md@gmail.com. Termenul de executare a lucrărilor este august–octombrie 2022.

  Termenul limită de depunere a ofertelor, inclusiv celor financiare, cu mențiunea ”Punct vizualizare a naturii” este 22 iulie 2022, ora 16:00. Ofertele se vor expedia prin poşta electronică  biotica.md@gmail.com, tel. 069150554.