Contractare servicii de instruire privind gestionarea crizei și prevenirea conflictelor

TERMENI DE REFERINȚĂ

Contractare servicii de instruire privind gestionarea crizei și prevenirea conflictelor

Context

Începând cu luna aprilie Asociația Obștească „CASMED” implementează Proiectul „Răspuns umanitar pentru refugiații din Ucraina în Moldova”, finanțat de Crucea Roșie din Elveția, cu scopul de a sprijini refugiații din Ucraina, precum și populația locală, puși la grea încercare din cauza crizei umanitare generate de situația de insecuritate regională declanșată în urma războiului din Ucraina.

Scop:

Asociația Obștească „CASMED” anunță concurs de selectare a unei organizații/companii interesate de livrarea serviciilor de instruire, având drept beneficiari reprezentanți ai autorităților publice locale, asistenți sociali și reprezentanți ai societății civile.

Instruirile se vor livra în perioada iulie-octombrie 2022 și vor fi abordate următoarele tematici:

 • Profilul de riscuri în Republica Moldova și prevenirea lor;
 • Sistemul de management al urgențelor în Republica Moldova și la nivel internațional;
 • Gestionarea situațiilor de criză/urgență;
 • Mobilizarea voluntarilor și gestionarea lor;
 • Comunicarea pe timp de criză și prevenirea conflictelor. 

Per total vor fi organizate 40 de instruiri pentru 500 de persoane.

Responsabilitățile trainerilor:

 • - Pregătirea programului de instruire și definirea metodelor care să fie utilizate, pentru fiecare temă sus menționată, cu indicarea numărului de ore;
 • - Pregătirea materialelor pentru distribuire în cadrul sesiunilor de instruire (exerciții practice separat pentru fiecare subiect, etc.);
 • - Asigurarea unei bune desfășurări a procesului de instruire, combinarea prezentărilor teoretice cu aplicațiile practice interactive;
 • - Evaluarea instruirilor și a impactului acestora la sfârșitul procesului de instruire;
 • - Elaborarea raportului post formare;
 • - Semnarea certificatelor de participare pentru participanți.

Livrabile:

 • - Plan de livrare a programului de instruire și raport la final;
 • - Agenda de instruire propusă;
 • - Programul de instruire, care va conține tematica menționată mai sus;
 • - Suport de curs pentru fiecare modul în format electronic.

Dosarul va include:

Oferta tehnică

 • Conceptul programului de instruire (conceptul va prezenta structura și detaliat toate etapele procesului de instruire propuse);
 • Agenda  propusă, separat pentru fiecare temă (pentru fiecare zi de instruire, cu specificarea duratei în ore pentru fiecare temă, cu indicarea numelui expertului);
 • CV- urile trainerilor, cu specificarea domeniilor pentru care vor oferi instruire (în CV se va indica clar experiența trainerului pentru domeniul în care va interveni);
 • Informație relevantă despre experiența organizației/companiei în domeniul prestării serviciilor de instruire (CV-ul organizației, în volum nu mai mare de 3 pagini A4);
 • Dovada experienței organizării sesiunilor de instruire atât direct/ face to face și on-line.

Oferta financiară va include costurile pentru serviciile de instruire per ora academică, separat pentru fiecare temă și costul total.   

Criteriile de evaluare:

 • Experiență demonstrată în domeniul prestării serviciilor de instruire (calificarea profesională a echipei de experți (cel puțin 3 ani experiență în instruire), experienţă de desfășurare a instruirilor (25 p);
 • Experiență demonstrată de creare a materialelor în format text, audio, video (10);
 • Concept, metodologie și plan de acțiuni (Agenda de instruire propusă, bine structurată și justificată în timp), bine elaborate, (conceptul este descris clar, cu indicarea fiecărei etape de instruire, metodologia propusă spre implementare este clară și corespunde termenilor de referință) (35);
 • Costul ofertei financiare (30).

Condițiile de prezentare a ofertelor:

Pachetul de documente cu denumirea concursului ”achiziție  servicii de instruire”, urmează să fie prezentat la adresa AO „CASMED”, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova, sau prin e-mail la adresa casmed.refugiati@gmail.com, nu mai târziu de 26 iunie 2022. Pachetul de documente va include Oferta tehnică și Oferta financiară, semnate de către managerul/managera instituției participante la concurs. Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.