Concurs de oferte - produse videoCopertă site EG Facebook Post 1920 1080 px tender video

 

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii care să elaboreze 2 produse video a căror scop este popularizarea cursului de profesionalizare „Anticorupție și bună guvernare 2021-2022”. Video-urile de tip testimonials trebuie să prezinte pe scurt avantajele participării la curs și să încurajeze aplicarea la cea de-a doua iterație a cursului care va demara în mai 2022 (pentru primul video livrat). Produsele video vor avea o durată de 3-5 min. fiecare.

Context:

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție (CNA) și Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), cu suportul Fundației pentru o Societate Deschisă și Fundației Soros Moldova, lansează Cursul de profesionalizare „Anticorupție și buna guvernare”. Instruirile au scopul de a crește nivelul de informare și conștientizare a adevăratelor riscuri pe care le comportă fenomenul corupției pentru economia țării și de a capacita tinerii profesioniști în lupta anticorupție și promovarea principiilor bunei guvernări.

Descrierea sarcinii:

Scopul proiectului este de a crește nivelul de informare, conștientizare și implicare a I) funcționarilor publici, II) angajaților sectorului financiar, III) membrilor consiliilor de administrare a întreprinderilor de stat, IV) activiști și jurnaliști, privind riscurile corupției și măsurile de diminuare a acestora.

Obiectivele proiectului: (1). Promovarea integrării programului de certificare anticorupție și bună guvernare în programele de studii universitare de certificare; și (2). Consolidarea capacităților  a 50 de tineri profesioniști din sectoarele public și privat pentru a recunoaște riscurile corupției și a implementa măsuri anticorupție și integritate.

Scopul general al produselor video este de a informa potențialii aplicanți pentru etapa a doua a cursului (în cazul primului video) și societatea cu privire la cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”. Videourile vor  include scurte comentarii din partea profesorilor care au predat la curs, a participanților și organizatorilor, cifre-cheie și mesaje-cheie ale inițiativei. Fiecare video va avea o durată de 3-5 min. Primul video va trebui să încurajeze aplicarea la iterația 2 a cursului care va începe în luna mai 2022.

Grupul-țintă al video-urilor: femei și bărbați în vârsta de 24-65 ani, atât din mediul rural cât și din mediul urban. 

Compania va realiza următoarele sarcini de bază: 

 • Desemnarea unui lider de echipă care va menține comunicarea cu echipa Expert-Grup. Liderul de echipă va fi persoana responsabilă pentru respectarea termenelor limită și calitatea produselor livrate; 
 • Ajustarea planului de activități/calendaristic – coordonarea și aprobarea acestuia de echipa Expert-Grup (notă: la depunerea ofertei tehnice, compania va prezenta un plan de activități, după semnarea contractului, prestatorul va avea ocazia să-și ajusteze planul, dar acesta nu poate suferi schimbări semnificative de la propunerea inițială); 
 • Elaborarea conceptelor generale ale video-urilor; coordonarea și aprobarea conceptelor generale cu echipa Expert-Grup; 
 • Producția a două spoturi video de tip testimonials cu durata de 3-5 minute.  Produsele destinate utilizării vor conține logotipul Expert-Grup și ale finanțatorilor;
 • Să facă schimbările necesare în spoturi la cerința comanditarului și să aprobe spoturile înainte să fie difuzate; Post-producție (montaj, sonorizare, procesare etc.); 
 • Predarea spoturilor video finale pe suport digital, în diferite formate pentru a fi plasate pe platforme online, inclusiv pagini web, facebook, youtube).

Rezultatele așteptate în urma executării contractului: 

 • 2 Spoturi filmate video fiecare având lungimea maximă de 3 minute în limba română cu subtitrări în limba engleză.

Termene de livrare:

 • Primul video va fi livrat cel tîrziu la data de 7 aprilie 2022;
 • Al doilea video va fi livrat la 30 septembrie 2022.

În dependență de bugetul disponibil, Expert-Grup poate decide extinderea contractului pentru producerea celui de-al treilea video,  subiectul căruia va fi decis ulterior.

Calificarea și experiența (membrii echipei trebuie să aibă următoarele calificări): 

 • Studii superioare în domeniul mass-media, jurnalism, comunicare sau alte domenii relevante; 
 • Experiență de minim 3 ani în comunicare, relații cu publicul, campanii mediatice și o cunoaștere bună a societății, culturii și realităților sociale din Moldova; 
 • Experiență de minim 2 ani în proiecte sociale similare; 
 • Experiență de minim 2 ani de producere, inclusiv elaborare a scenariilor, a spoturilor video și audio de educare/conștientizare, cu conținut social; 
 • Echipament tehnic și infrastructura necesară pentru etapele de producție și post-producție; 
 • Abilități organizatorice excelente, punctualitate, responsabilitate și flexibilitate.

Dosarul de aplicare urmează să fie prezentat în limba română și va conține oferta tehnică și oferta financiară care vor fi prezentate la adresa de email procurari@expert-grup.org .Vor fi evaluate doar dosarele complete.

 •  La prima etapă, va fi analizată oferta tehnică prezentată de fiecare companie, conform criteriilor stipulate în TdR anexaţi mai jos. Scorul minim de calificare pentru oferta tehnică – 70 puncte. 
 • La cea de-a doua etapă, comisia de achiziție va examina ofertele financiare ale candidaților care au prezentat oferte tehnice calificate din punct de vedere tehnic. Compania câștigătoare va fi cea a cărei ofertă de preț este cea mai mică dintre ofertele calificate din punct de vedere tehnic.

Oferta tehnică va conține următoarele:

 • Copia certificatului de înregistrare a companiei; 
 • Copia licenței de activitate a companiei; 
 • Prezentare generală a companiei care va include o listă a produselor relevante realizate în ultimii 2 ani, inclusiv lista clienților; 
 • CV-urile persoanelor cheie care vor fi implicate în realizarea contractului, semnate de candidați; 
 • Mostre de spoturi sociale video/audio în limba română realizate în cadrul unor campanii precedente, indicând inclusiv anul producției și organizația comanditară, sau alte dovezi ale abilității de a elabora și produce asemenea spoturi; 
 • Propunere generală/proiect de concept pentru campanie și pentru spot; 
 • Planul de activitate/calendaristic detaliat cu indicarea termenilor de executare și a produselor care urmează să fie livrate, conform ToR-ului solicitat

Oferta financiară va fi prezentată în MDL și va include toate taxele și impozitele aplicabile, inclusiv TVA la cota 20%. Oferta financiară trebuie să fie coerentă și să conțină o descriere clară a capitolelor de cheltuieli.

Candidații interesați sunt rugați să depună portofoliul din care să reiasă producțiile video elaborate anterior (inclusiv link-uri) CV-ul și onorariul total net pe care îl solicită pentru prestarea servicii menționate mai sus. Ofertele trebuie transmise prin email până pe 24 martie 2022, ora 10:00 la procurari@expert-grup.org.

Pentru mai multe detalii despre cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”, accesați adresa: https://www.expert-grup.org/ro/resurse/anticoruptie-2021

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, directoare serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup.

Descarcă: Termeni de referinţă