Selectarea companiei pentru cercetarea atitudinilor față de persoanele LGBT

Termeni de referință
Selectarea companiei pentru cercetarea atitudinilor față de persoanele LGBT

I.INTRODUCERE

Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” a fost fondat la 8 mai 1998 și este una dintre cele mai vechi organizaţii neguvernamentale care promovează în mod activ drepturile comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi) în Republica Moldova. Pe toată perioada activităţii sale, GENDERDOC-M a realizat mai mult de cincizeci de proiecte de toate dimensiunile. Ele au fost orientate spre soluţionarea obiectivelor strategice ale organizaţiei în diferite perioade ale dezvoltării sale. Atingerea rezultatelor s-a efectuat prin informarea societăţii despre orientarea sexuală și identitatea de gen, prin activitatea de lobby pentru interesele și drepturile LGBT în structurile de stat și în organizaţiile internaţionale, prevenirea HIV/SIDA și a ITS (infecţii cu transmitere sexuală), promovarea unui mod sănătos de viaţă, organizarea activităţilor sociale și culturale, acordarea de consultaţii psihologice și juridice (transgenderilor, gay-ilor seropozitivi, gay-ilor în etate, apropiaţilor persoanelor din comunitatea LGBT), lucrul cu grupurile profesionale (psihologi, sociologi, jurnaliști, poliţiști, lucrători medicali) ș.a.
Misiunea Centrului de Informaţii „GENDERDOC-M” este crearea unui mediu legislativ, juridic și social favorabil pentru lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi, prin dezvoltarea comunității LGBT, prin informarea, promovarea drepturilor, acordarea serviciilor și extinderea capacităților organizaționale.
Activitatea Centrului de Informaţii „GENDERDOC-M” este orientată spre atingerea următoarelor scopuri:

 • Fiecare persoană dispune de drepturi egale, inclusiv civile, politice, sociale, economice și culturale.
 • Nimeni nu are dreptul să discrimineze și să umilească o persoană în dependență de orientarea sa sexuală sau identitatea gender.
 • Orice persoană are dreptul de a avea acces la informații exacte cu privire la toate aspectele legate de orientarea sexuală și identitatea gender.
 • Organizațiile și activiștii pentru drepturile omului urmează să fie ghidați de principiile universalității, indivizibilității, interdependenței și strânsa corelație a drepturilor omului, inclusiv LGBT.
 • Statul este obligat să prevină, iar în cazul unei acțiuni ilicite, să aducă în fața justiției infractorul pentru acte de discriminare, violență sau instigare la violență și ură, umilire sau insultare a unei persoane pe motive de orientare sexuală și/sau identitate gender.
 • Statul și mass-media urmează să informeze în mod obiectiv publicul referitor la diversele aspecte ale orientării sexuale sau ale identității gender.
 • Fiecare om are dreptul la recunoașterea și exprimarea identității lui de gen.
 • Statul ar trebui să recunoască în mod legal existența cuplurilor de același sex și echivalența lor cu cuplurile heterosexuale.

II.SPECIFICUL PROBLEMEI ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII
Lesbienele, gay-ii, bisexualii și transsexualii sunt o parte integrantă a societăţii noastre cu drepturi și libertăţi egale cu ceilalţi cetăţeni. Cu toate acestea, drepturile acestei categorii de cetățeni continuă să fie încălcate în Republica Moldova.
Unul din obiectivele principale ale Centrului de Informaţii GENDERDOC-M este să contribuie la schimbarea percepției societății a persoanelor LGBT. Pentru aceasta este nevoie de o cercetare, care ar arăta care sunt atitudinile, pe baza cărora se vor formula mesaje și se vor stabili canale de transmitere a acestora în campaniile ulterioare.
În scopul asigurării vizibilității, anunțăm un concurs pentru selectarea companiei de cervetare.

III.RESPONSABILITĂȚILE COMPANIEI DE CERCETARE:

 • Elaborarea chestionarului în comun acord cu organizația;
 • Selectarea metodologiei pentru cercetare;
 • Organizarea etapelor cercetării;
 • Cercetarea propriu-zisă;
 • Livrarea cercetării către comanditar în termenul stabilit prin contract.

IV. PROCEDURA DE EVALUARE:

Compania de cercetare va fi selectată în concordanță cu Termenii de Referință în cauză și procedurile interne ale Centrului de informații „GENDERDOC-M”, în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniul prestării serviciilor de cercetare de cel puțin 5 ani;

În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Nu vor fi eligibile:
*Întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare;
*Întreprinderile/instituțiile care nu întrunesc criteriile de eligibilitate indicate în prezentul Termen de Referință.

Centrul de Informații ”GENDERDOC-M” își rezervă dreptul de a anunța un concurs repetat sau apel la alte companii participante la prezentul concurs, în cazul în care compania câștigătoare nu va reuși să implementeze planul de acțiuni al Campaniei.

Propunerile sunt acceptate până pe data de 20 ianuarie 2022.

Rezultatele preselecției vor fi anunțate până în data de 31 ianuarie2022.

V. DOCUMENTELE DE PARTICIPARE:
Pentru participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 1. CV-ul organizației care să includă cercetările făcute;
 2. Oferta financiară pentru toate etapele realizării cercetării;
 3. Copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

VI: CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE:
Propunerile companiilor interesate vor fi expediate directoarei Centrului de Informații GENDERDOC-M, Anastasiia Danilova, la următoarea adresă electronică: info@gdm.md cu tema „Cercetare despre atitudinile față de persoanele LGBT din Moldova”.

Articol adaugat de: Angelica Frolov