Contractarea expertului privind elaborarea documentelor pentru acreditarea serviciului social „Centru de zi pentru copii cu dizabilități și TSA”

Imagine logouri GIZ

TERMENI DE REFERINŢĂ

Servicii privind elaborarea documentelor pentru acreditarea

 serviciului social „Centru de zi pentru copii cu dizabilități și TSA”

INFORMAŢIE GENERALĂ

 AO SOS Autism este o organizaţie apolitică, nonguvernamentală şi de protecţie socială a copiilor cu autism şi a familiilor acestora, înfiinţată în anul 2008. Misiunea AO SOS Autism este de a crea și dezvolta servicii sociale, pentru a îmbunătăți calitatea vieții copiilor și personelor TSA și alte dizabilități, prin promovarea drepturilor acestora, crearea și dezvoltarea serviciilor sociale, sensibilizare şi conştientizare în probleme legate de autism.

În perioada anilor 2021-2022, AO SOS Autism implementează proiectului „Accesul persoanelor cu autism și alte dizabilități din Molova la serviciile sociale”. Activitățile planificate în cadrul acestei inițiative sunt organizate cu suportul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030" finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

.

Una din activitățile proiectului, stabilite pentru perioada 2021-2022 prevede elaborarea pachetului de documente pentru acreditarea serviciului social „Centru de zi pentru copii cu dizabilități și TSA”.

În acest context, AO SOS Autism, în cadrul proiectului „Accesul persoanelor cu autism și alte dizabilități din Molova la serviciile sociale” angajează un expert/consultant în domeniul social pentru elaborarea pachetului de documente pentru acreditarea serviciului social „Centru de zi pentru copii cu dizabilități și TSA”.

Nr.

Sarcini

Produse

Număr zile consultanță

1.

Analiza de birou a documentelor (cadrul normativ, regulament intern al serviciului, organigrama conform statelor de personal, documente conform HG Nr. 824/2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi)

Raport sumativ privind crearea și devoltarea serviciului social «Centru de zi pentru copii cu dizabilități și TSA»

3 zile

2.

Elaborarea procedurilor interne privind organizarea și funcționarea serviciului social «Centru de zi pentru copii cu dizabilități și  TSA»:

1)      Procedura privind admiterea solicitanților în cadrul Serviciului;

2)      Procedura privind sistarea serviciilor;

3)      Procedura de protecție a datelor cu caracter personal;

4)      Procedura cu privire la protecția împotriva abuzurilor și neglijării ale beneficiarilor Serviciului;

5)      Procedura privind notificarea incidentelor deosebite ce au avut loc în procesul de prestare a serviciilor

6)      Procedura privind depunerea și examinarea petițiilor beneficiarilor și personalului angajat în cadrul Serviciului;

7)      Procedura de evaluare a competențelor profesionale a personalului din cadrul Serviciului;

8)      Procedura de supervizare profesională;

9)      Alte proceduri (în baza consultărilor cu specialiștii din cadrul Serviciului pot fi identificate și alte proceduri)

Manual de proceduri interne privind organizarea și funcționarea Serviciului social «Centru de zi pentru copii cu dizabilități și  TSA» (proiect)

15 zile

3.

Consultarea procedurilor cu prestatorul de servicii și revizuirea documentelor în baza recomandărilor înaintate

Manual de proceduri interne privind organizarea și funcționarea Serviciului social «Centru de zi pentru copii cu dizabilități și  TSA»

2

4.

Elaborarea documentelor de planificare (plan strategic de dezvoltare a Serviciului, plan anual de activitate)

Plan strategic de dezvoltare a Serviciului

Plan  anual de activitate

2

5.

Elaborarea Planului de formare profesională a specialiștilor din cadrul Serviciului, în baza necesităților de formare identificate.

Plan de formare profesională a specialiștilor

2

Total

24 zile

Notă: Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea contractului de prestare servicii.

 

VOLUMUL ESTIMATIV DE LUCRU

Activitățile sunt planificate pentru perioada septembrie – decembrie 2021 și este estimat total un volum de 24 zile de lucru. Expertul în domeniul social va fi subcontractat pentru 24 zile de lucru.

CERINȚE DE CALIFICARE CONSULTANT ÎN DOMENIUL SOCIAL:

  • Studii (masterat, doctorat) în domeniul social (asistență socială, sociologie etc.);
  • Experiență avansată în domeniul asistenței sociale;
  • Experiență în domeniul dezvoltării serviciilor sociale;
  • Experiență de lucru, inclusiv comunicare cu autoritățile publice, cu organizațiile societății civile și partenerii de dezvoltare;
  • Capacități analitice dezvoltate și experiență în elaborarea cadrului normativ în domeniul solicitat;
  • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
  • Abilități bune de lucru în echipă.

PROCEDURA DE APLICARE:

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze: CV-ul, care va conține și datele de contact și costul pentru o zi de consultanță cu toate taxele incluse (cu excepția persoanelor care dețin patenta), cu TVA 0% (pentru persoane juridice). Ofertele financiare se vor prezenta în MDL

 

CV-ul poate fi expediat până la data de 19 octombrie 2021 ora 17:00 la: sosautism.rm@gmail.com și viorica.vornicesku@gmail.com

cu mențiunea „Elaborarea documentelor pentru acreditarea serviciului social „Centru de zi pentru copii cu dizabilități și TSA””

Doar persoanele selectate vor fi contactate.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă