Asociaţia Obştească SOS Autism solicită ofertă pentru selectarea a unui expert sau a unei companii pentru prestarea seviciilor de reparație de interior

1 CEH

Asociaţia Obştească SOS Autism solicită ofertă pentru selectarea a unui expert sau a unei companii pentru prestarea seviciilor de reparație de interior

În perioada iulie 2018 - decembrie 2021, ADRA Moldova cu Asociația Obştească „SOS Autism” (A.O. „SOS Autism”) implementează proiectul „Ajutor pentru copiii cu tulburări ale spectrului autist și alte tulburări genetice în Moldova”, finanţat de către Programul de Cooperare pentru Dezvoltare din Cehia și implementat de ADRA Cehia și ADRA Moldova în parteneriat cu A.O. „SOS Autism”.

Relevanța proiectului este ridicată datorită numărului tot mai mare de copii cu autism și a altor tulburări genetice diagnosticate în întreaga lume. În Moldova încă există posibilități insuficiente de diagnostic, mai ales într-o fază incipientă, iar situația cu tulburări genetice este în general slab dezvoltată, ceea ce duce la un anumit număr de copii care nu sunt tratați la timp și situația lor se înrăutățește. Organizațiile de sprijin existente formate în principal de părinți care au copii cu autism sau tulburări genetice au făcut anumite măsuri pentru a îmbunătăți situația în cooperare cu instituțiile statului. Cu toate acestea, există multe provocări înainte ca serviciile furnizate să respecte standardele europene. Scopul proiectului menționat mai sus este creșterea calității și disponibilității serviciilor oferite copiilor cu autism și altor tulburări genetice și părinților/îngrijitorilor acestora în Republica Moldova.

Beneficiarii finali ai proiectului

Copiii cu autism/tulburări genetice din Moldova sunt principalii beneficiari ai proiectului. Acțiunile proiectului au ca scop creșterea și îmbunătățirea serviciilor sociale și de sănătate pentru acestea, pentru a asigura incluziunea socială și egalitatea de șanse între aceștia și colegii lor.

Cel puțin 100 de părinți cu copii cu TSA/tulburări genetice vor beneficia de consiliere, sprijin psihologic și informațional, precum și oportunități de împuternicire cu scopul de a asigura respectarea drepturilor copiilor lor, o mai bună integrare socială și abilități de viață independentă.

Comunitățile în care vor fi implicați profesioniștii capabili din sectorul ABA medical, educațional și profesional pentru a oferi servicii sociale specializate adresate copiilor și familiilor vor deveni mai incluzive, iar membrii vor înțelege importanța sprijinului social pentru perioada potrivită.

Obiectivul anunţului

Unul din obiectivele stabilite pentru anul 2021 este Reparația Centrului medico-social pentru persoanele cu autism, procurat în cadrul proiectuli „Ajutor pentru copiii cu tulburări ale spectrului autist și alte tulburări genetice în Moldova”, finanțat de Programul de Cooperare pentru Dezvoltare din Cehia și ADRA Cehia.

Scopul anunţului

În vederea implementării obiectivelor sale, A.O. „SOS Autism” solicită oferta tehnică și financiară a unui expert sau a unei companii pentru prestarea seviciilor de reparație de interior. Expertul este angajat în bază de concurs și activitatea acestuia este reglementată de contractul semnat cu A.O. „SOS Autism”.

Servicii și responsabilități:

 1. Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si  tavanelor - 412 m2;
 2. Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor - 412 m2;
 3. Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual – 412 m2;
 4. Iinstalarea tavanului suspendat din panouri prefabricate ”Armstrong” – 84 m2;
 5. Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton la sistemul de ventilare și la camerele de baie;
 6. Nivelarea pardoselei – 14 m2;
 7. Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv - 15 m2;
 8. Fixarea teracotei pe pereți din granit ceramic pe adeziv – 50 m2;
 9. Instalarea cabinei de duș și nivelarea pardoselei sub cabina de duș și alături;
 10. Instalarea și conexiunea obiectelor sanitare;
 11. Instalarea plafoanelor de iluminare;
 12. Instalarea baia pentru persoane cu dizabilități;
 13. Instalarea ușilor interioare din MDF culoare albă 900x2100 - 10 buc;

Termenul de livrare a lucrărilor: octombrie-noiembrie 2021

Ofertantul va depune următoarele documente:

 1. Oferta de preț
 2. Graficul de executare
 3. Informații generale despre ofertant

Ofertanţii pot depune o singură ofertă financiară la adresa de e-mail: sosautism.rm@gmail.com, sau irinastoian@sosautism.md

Termenul limită de depunere a ofertelor financiare este de 30.09.2021 ora 08:59. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Persoanele de contact:

Aliona Dumitraş, 068878788

Irina Stoian, 079970202

Vor fi evaluate doar ofertele complete și vor fi contactate doar experţii selectaţi.

 

 

 

 

 

Articol adaugat de: Irina Stoian