Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Termen extins - ANPM Concurs privind selectarea unei persoane juridice/persoană fizică pentru elaborarea unui video și a două bannere în vederea promovării în mediul online a profesiei de para-jurist
CONTEXT: Asociația Națională a Para-Juriștilor din Republica Moldova (ANPM) este organizația necomercială și apolitică, care urmărește abilitarea juridică a comunității prin intermediul rețelei de para-juriști profesioniști și dedicați. Aceasta este preocupată de dezvoltarea profesională a para-juriștilor, de calitatea serviciilor prestate și de impactul activității acestora în comunitate. Para-juriștii sunt persoanele care au fost contractate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare de către Consiliul Național pentru Asistență Garantată de Stat (CNAJGS) pentru prestarea serviciilor juridice primare. Aceștia posedă studii juridice incomplete sau studii superioare complete în alt domeniu, care nu practică activitatea de avocat și care, după o instruire primară sunt calificați să acorde asistență juridică primară membrilor comunității din contul mijloacelor destinate acordării de asistență juridică garantată de stat.

În cadrul Proiectului „Creșterea calității serviciilor de asistență juridică primară prin dezvoltarea profesională a membrilor ANPM-etapa II” finanțat de Fundația Soros Moldova, una din activitățile acestuia este promovarea platformei online pentru instruirea inițială și continuă a para-juriștilor.

SCOPUL SARCINII: Elaborarea unui video și a două bannere, care vor promova profesia de para-jurist. Video trebuie să fie de aproximativ30 de secunde. Conținutul trebuie să fie emotiv, cu implicarea a 1-2 actori și cu inserarea în cadrul acestuia a conținutului grafic. Bannere trebuie să fie realizate în mai multe dimensiuni și să conțină apelul de a deveni prestatorul serviciilor de asistență juridică primară.

LIVRABILE:

 1. Elaborarea unui video cu o durată de 30 secunde în versiunile română și rusă, care ar promova profesia de para-jurist. În acest sens, vor fi întreprinși următorii pași:
 • Elaborarea scenariului pentru video de 30 de secunde;
 • Coordonarea scenariului cu ANPM și Fundația Soros Moldova;
 • Elaborarea textului pentru voice-over și discursurile actorilor;
 • Organizarea și desfășurarea filmărilor, cu implicarea a 1-2 actori, în conformitate cu scenariul aprobat;
 • Producerea conținutului grafic;
 • Asigurarea voice-over-ului în cadrul video în limbile română și rusă;
 • Asigurarea subtitrărilor în limbile română și rusă;
 1. Elaborarea a două bannere, care vor promova profesia de para-jurist de dimensiuni 1:1, 16:9. În acest sens vor fi întreprinși următorii pași:
 • Elaborarea designul-ui bannerelor;
 • Consultarea designul-ui cu ANPM;
 • Elaborarea textului succint pentru bannere;
 • Consultarea textului cu ANPM;

PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 20.09.2021 – 10.11.2021

 

CINE POATE PARTICIPA:

 

În cadrul concursului pot participa companii specializate în domeniu, cât și persoane fizice, cu o experiență de minim 3 ani (confirmată Extrasul de înregistrare din registrul persoanelor juridice sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice sau a copiei diplomei de studii în domeniu sau alte calificări în cazul persoanelor fizice).

 

CERINȚE FAȚĂ DE OFERTA TEHNICĂ:

 

 1. Profilul companiei/CV-ul expertului, inclusiv date despre companie/expert: denumire, adresa poștală, telefoane de contact, adrese electronice, persoanele de contact;
 2. Copia actelor de înregistrare a persoanei juridice/a diplomei de studii sau altă certificare similară în domeniul în cazul expertului persoană fizică;
 3. Exemple de lucrări de complexitate similară realizate de ofertant în ultimii 3 ani (minim 2 exemple);
 4. În cazul în care participă în echipă, se prezintă CV-urile fiecărui membru și a rolul fiecăruia în cadrul echipei. CV-ul specialistului/angajaților companiei urmează să conțină specificarea competențelor relevante pentru implicare în realizarea acestei activități;
 5. Plan de acțiuni cu indicarea termenilor de realizare pentru fiecare etapă respectând perioada de prestare a serviciilor indicate mai sus Descrierea etapelor prestării serviciilor și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape.

 

OFERTA FINANCIARĂ se prezintă în dolari SUA suma totală (inclusiv TVA).

Plățile vor fi operate în lei moldovenești (MDL) la rata de schimb valutar al finanțatorului proiectului implementat de către ANPM într-o singură tranșă, după recepționarea serviciilor prestate, fapt confirmat prin semnarea actului de recepție de către ambele părți.

 

TERMEN LIMITĂ: 16 septembrie 2021

 

Oferta va fi semnată, ștampilată de către compania/persoana fizică ofertantă și expediată în versiune scanată la adresa info.anpm@gmail.com Pentru concretizări suplimentare persoana de contact Violetta Odagiu (mob) 068686472.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute în anunțul concursului sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

 

 

 

 


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca