Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

CCI a RM solicită oferte de preț privind achiziționarea utilajului automatizat de mare capacitate pentru extragerea și ambalarea mierii și familii de albine



Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) invită companiile specializate să participe la licitația publică privind achiziționarea utilajului automatizat de mare capacitate pentru extragerea și ambalarea mierii și familii de albine, în cadrul proiectului ,,Producerea și ambalarea mieri” Programul EU4Moldova – Regiuni cheie Ungheni și Cahul.

 1. Denumirea autorității contractante: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
 2. Obiectul achiziției:  Utilaj automatizat de mare capacitate pentru extragerea și ambalarea mierii și familii de albine.
 3. Data publicării anunțului: 06 mai 2021.
 4. Sursa alocației: Programul de granturi locale al PNUD în cadrul  implementăriI  proiectulUI „ EU4Moldova -Regiuni cheie Unghei și Cahul”.
 5. Ofertantul va indica, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero.
 6. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare a solicitării: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 15 zile din momentul solicitării.
 7. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul Agentului economic.
 8. Locul livrării: mun. Ungheni, satul Sculeni.
 9. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 10. Termenul de garanție: 1 an.
 11. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
 12. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită agenții economici specializați interesați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri/servicii specificate în Specificarea tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini (aici).
 13. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota TVA 0, conform formularului ofertei (F1.1)specificațiilor tehnice (F2.1) și specificațiilor pentru preț (F2.2).

Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrari, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

Depunerea ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: data de 17 mai 2021, ora 16:00;
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la: adresa: mun Chișinău str. Ștefan cel Mare 151.
 2. Plicul va fi marcat „Achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Producerea și ambalarea mierii” „[denumirea ofertantului]”;
 3. Electronic la adresa: camera@chamber.md, indicându-se în subiectul mesajului „Achiziționarea  bunurilor prin licitatie în cadrul proiectului ,,Producerea și ambalarea mierii” „[denumirea ofertantului]”.
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan