Concurs pentru selectarea unei companii în vederea achiziției produsului tipografic

Distribuie prietenilor:                                                   AO ,,Asociația Psihologilor Tighina” (APT)

                                                                             anunţă

                                       CONCURS EXTINS pentru achiziția produsului tipografic

 Cadrul general

AO ”Asociația Psihologilor Tighina” (APT) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel local în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Direcții de activitate: informarea şi acordarea serviciilor de asistenţă psihosocială, în sfera autocunoaşterii, explorării personalităţii, educaţia socială şi personală a tinerilor; prestarea unor servicii sociale pentru tinerii orfani, lipsiţi de îngrijirea părinţilor, din familii defavorizate, asistenţă şi consiliere juridică, reintegrare socio-profesională; dezvoltarea şi consolidarea capacităţii autorităţilor locale, a organizaţiilor neguvernamentale, precum şi a comunităţilor locale de mobilizare pentru dezvoltare comunitară; cooperarea cu organisme naţionale şi internaţionale care desfăşoară servicii sociale pentru copii şi familie şi dezvoltarea de parteneriate eficiente.

În cadrul programului ”Inițiativă comună pentru oportunități egale” APT implementează proiectului Comunități participative și incluziverealizat cu suportul Fundației Est - Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

APT anunţă concurs de oferte în cadrul proiectului menționat privind achiziția de servicii tipografice pentru produsul realizat de către APT. Pentru selectarea și completarea listei prestatorilor de servicii tipografice: redactare, machetare și tiparire broșură tipografiile/companiile aplicante sunt rugate să elaboreze o ofertă de preț pentru următoarele servicii:

 • Servicii de redactare - 50 pagini;
 • Servicii de machetare, format broșură B5 (165*240 мм) - vertical; capsare,
 • Servicii tipărire - cotor tipărit 11 mm, copertă 4 pagini 250g 4+0 color laminată mată 1+0; interior 50 pagini, offset 44 alb-negru +6, tiraj – 2500 exemplare.

Cerinţe de aplicare:       

 • Experiență în domeniu de minimum 2 ani;
 • Calitate în muncă, creativitate și flexibilitate în a răspunde prompt nevoilor APT;
 • Respectarea termenelor stabilite pentru prezentarea livrabilului.

Structura ofertei:

 • Descrierea companiei, adresa, persoană de contact, copia certificatului de înregistrare, portofoliul de activitate;
 • Oferta financiară în MDL, pentru achizițiile scutite de TVA cu drept de deducere.

Criteriile de selecție:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei;
 • Experienţa relevantă în domeniul prestării serviciilor tipografice;
 • Oferta de preț cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț;
 • Termene și condiții optime de realizare / livrare.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită extins de prezentare a dosarului de aplicare este 20 februarie 2021, ora 18.00.

Oferta  trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și prezentată în format electronic la adresa [email protected] cu mențiunea „Concurs selectare prestator de servicii tipografice”. Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 0243 2 16 80, 079436300 sau email: [email protected] 

Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0 243 2 16 80, 079436300 sau la adresa de e-mail:  [email protected]

Notă: APT își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.