Selectarea companiei ce va presta serviciile de chirie a sălii şi alimentare pentru desfășurarea unui set de ateliere de lucru dedicat reprezentanților și reprezentantelor APC

Distribuie prietenilor: Termeni de referință privind

SELECTAREA COMPANIEI CE VA PRESTA SERVICIILE DE CHIRIE A SĂLII ŞI

ALIMENTARE pentru DESFĂȘURAREA UNUI SET DE ATELIERE DE LUCRU

DEDICAT REPREZENTANȚILOR și Reprezentantelor APC

22 ianuarie 2020

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă lansarea competiţie deschise pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de chirie a sălii și de alimentare pentru beneficiarii şi beneficiarele programului „Susținerea femeilor din Moldova în liderism și participare în procesul decizional”. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women), finanțat de către Guvernul Suediei și UN Women.

Descrierea proiectului:

Obiectivul proiectului „ Susținerea femeilor din Moldova în liderism și participare în procesul decizional” este de a consolida capacităţile instituţiilor publice în analiza şi îmbunătăţirea legislaţiei, a politicilor şi bugetelor pentru a îndeplini angajamentele cu privire la egalitatea de gen (cu accent pe ariile unde femeile participă la luarea deciziilor, bugetarea sensibilă la gen, abilitarea și promovarea femeilor, agenda păcii și securității).

Obiectivul concursului: Selectarea unei companii ce va oferi serviciile de chirie a sălii de instruire şi de alimentare (prânz şi 2 pauze de cafea pe zi) necesare pentru desfășurarea a 4 instruiri/ateliere de lucru cu un grup de 20-25 de persoane.

Perioada de desfăşurare a activităţii: 4 instruiri (a câte 1 zi fiecare):

 1. 02.2020
 2. 02.2020
 3. 02.2020
 4. 03.2020

*cu posibilitatea de a fi desfășurate activități adiționale în perioada de executare a contractului. Datele vor fi anunțate cu minim 10 zile înaintea evenimentului.

Rezultate aşteptate: Compania selectată va presta serviciile conform cerinţelor solicitate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CPD).

Cerințe

Compania aplicantă trebuie să deţină următoarele calificări:

Cerinţe pentru desfăşurarea activităţilor:

 • Sală de studii/de conferinţă cu un spaţiu de cel puţin 80 m² (metri pătraţi), programul de lucru va fi opt ore pe zi cu o pauză de prânz de o oră şi două pauze de cafea;
 • Dotarea sălilor de studii cu un mobilier (mese, scaune) care pot fi uşor schimbate pentru ca grupul de participanţi/participante să poată uşor să se reorganizeze în diferite situaţii (de exemplu: mesele şi scaunele să fie aranjate sub forma unui cerc/pătrat etc. sau să fie posibil să fie formate mai multe grupe mici de lucru);
 • Dotarea sălilor de lucru cu proiector, prelungitoare, ecran pentru proiector, tablă de flipchart şi boxe;
 • Conexiune la internet (vă rugăm să indicaţi existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi);
 • Asigurarea cu apă plată (0,5L) pentru 25 persoane/zi;
 • Locaţia trebuie să fie accesibilă pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Locația trebuie să fie securizată (servicii de pază);
 • Locația trebuie să fie amplasată pe perimetrul sectorului Centru al or. Chișinău.

Cerinţe faţă de condiţiile de alimentare:

 • Servicii de alimentare pentru 25 persoane: pauză de prânz şi pauză de cafea;
 • Certificat ce confirmă respectarea cerințelor sanitare și de siguranţă a alimentelor;
 • Operativitate şi eficiență în procesul de deservire.

Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Meniul detaliat cu specificarea preţului pentru prânz şi pauză de cafea;
 • Oferta financiară în MDL, după modelul de mai jos;
 • Specificarea faptului că locaţia, inclusiv sala de instruire şi spaţiul pentru pauzele alimentare, este accesibilă pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Includerea la dosar a imaginilor care să prezinte condiţiile de alimentaţie (sala restaurantului) și de desfăşurarea a activităţilor va constitui un avantaj în luarea deciziei de selectare a companiei;
 • Declarația de integritate semnată (Anexa nr. 1).

Oferta va avea următorul conţinut:

Data. Xx.xx.xxxx

Nr.

Oferta

Preţ ofertă MDL/ per persoană

TVA la cota 20%

1.        

Prânz (per persoană/zi)

 

2.        

2 Pauze de Cafea (per persoană/zi)

 

3.        

Apă plată de 0,5 L (2 sticluţe per persoană/zi)

 

Sub-total (per persoană/zi)

 

4.        

Arenda sălii (per zi – 8 ore de lucru)

 

5.        

Arenda echipamentului per zi (proiector, boxe, tabla flipchart, prelungitor, ecran pentru proiector)

 

6.        

Conexiune la internet (per zi)

 

Sub-total (per zi)

 

TOTAL

MDL

Semnătura

Ștampila

Datele bancare

Notă: Oferta financiară va fi prezentată doar în lei moldoveneşti (MDL). Semnarea şi ştampilarea acesteia este obligatorie. În caz contrar, oferta va fi considerată nevalabilă. La ofertă se vor anexa adiţional meniurile propuse pentru prânz şi pauză de cafea.

Cerințe minime de calificare:

Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul serviciilor solicitate.

Plata pentru serviciile prestate

Plata va fi efectuată prin virament bancar în decurs de 5 zile calendaristice după prestarea serviciilor. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).

Perioada de executare a contractului: februarie 2020- aprilie 2020 (contractul va fi semnat în Lei MDL).

Ofertele pot fi trimise în formă fizică sau în formă electronică la adresele de e-mail:  al.ermolenco@gmail.com şi rodica.ivascu@gmail.com.

 

Adresa poştală:

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

str. Armenească, 13

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

Ofertele sigilate vor cuprinde:

De la: Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);

Denumirea concursului: Concurs de selectare a unei companii care să presteze serviciile de chirie a sălii și alimentare în perioada: februarie 2020 – aprilie 2020.

Termenul de valabilitate a ofertei financiare este de 30 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 28 ianuarie 2020.

Pentru informații suplimentare:

Alexandra Ermolenco, tel. 022 23 70 89 sau e-mail: al.ermolenco@gmail.com.

 Termenii de referință pot fi descărcați la următorul link: http://progen.md/files/7995_termeni_de_referinta__cpd__chiria_salii_%C8%99i_alimenta%C8%9Bie_22.01.2020.pdf 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.