Concurs pentru selectarea companiilor media sau persoanelor fizice care să elaboreze materiale video și alte produse digitaleCentrul de Resurse Juridice din Moldova anunță concurs pentru selectarea companiilor media sau a persoanelor fizice care să producă materiale video și alte produse digitale necesare pentru activitățile organizației. În urma acestui concurs, va fi semnat un contract de prestări servicii pentru perioada iunie 2024 – mai 2027.

Volumul estimativ al contractului este de aproximativ 15 produse media anul, iar materialele urmează să fie utilizate de CRJM în scopuri de advocacy, comunicare și informare. Produsele vor fi elaborate în strictă conformitate cu cerințele CRJM, potrivit regulilor de identitate vizuală ale organizației, care vor fi puse la dispoziția persoanei sau persoanelor contractate.

Sarcina tehnică

Pe durata contractului, compania selectată va livra, la solicitare, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de produse media: 

 • Reportaj video, istorie umană, vox-populi – stil jurnalistic, video narativ, cu deplasare în teren, intervievarea publicului, introducerea elementelor grafice de bază, durată de maxim 4 minute; 
 • Spot video promoțional – stil publicitar, pentru a promova un mesaj sau o idee, cu o durată de până la 1 minut;
 • Animație 2D – video animat cu până la 3 caractere și elemente grafice în mișcare (motion graphic video), durată de până la 2 minute; 
 • Video explicativ sau de prezentare – tip tutorial, cu 1-2 persoane filmate și grafică 2D animată ca element de suport, durată de până la 4 minute;
 • Spot audio promoțional – stil publicitar, cu o durată de până la 30 de secunde – voce și sound design; 
 • Podcast– audio explicativ-narativ cu o durată de aproximativ 15 minute, înregistrare și producție audio, sound design;
 • Reportaje foto – imagini captate în cadrul evenimentelor CRJM cu prelucrare și aplicare watermark. 

Persoanele interesate pot depune oferta pentru toată gama de produse media solicitate sau doar pentru anumite produse.

Oferta de participare la concurs

Dosarul de participare la concurs va fi expediat prin e-mail la adresa applications@crjm.org până pe 27 mai 2024, ora 15:00, și va include:

 • Copia certificatului de înregistrare/extrasului din Registrul de Stat pentru persoană juridică și CV-ul actualizat al candidatului – pentru persoană fizică;
 • Datele generale ale companiei (denumirea, date de contact, CV-urile echipei etc.);
 • Oferta financiară completată după acest model, în format PDF, semnat. Prețul produselor va fi indicat în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru fiecare poziție în parte, cu indicarea termenilor și condițiilor de realizare. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Persoanele fizice vor indica prețul net;
 • Portofoliul cu prezentarea produselor media similare realizate anterior (în ultimii 3 ani) cu indicarea beneficiarilor serviciilor prestate;
 • Referințele vor fi înalt apreciate, cu indicarea numelui şi datelor de contact pentru cel puțin două persoane de referință. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;
 • Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Evaluarea și criteriile de selecție

La prima etapă, toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință.

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de achiziții. La această etapă, va fi aplicată metoda cumulativă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează: 

Criteriu de evaluare

Punctaj

Tehnica disponibilă, CV-urile echipei, posibilitatea de a realiza tipurile de produse media solicitate și detaliile incluse despre calitatea produselor finale

35

Termeni și condiții de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj)

20

Experiența candidatului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu)

15

Portofoliul ofertantului – produse realizate

20

Referințe (portofoliul de clienți)

10

Total puncte, oferta tehnică

100

Toate ofertele care au acumulat minim 75 puncte la evaluarea tehnică vor fi calificate pentru evaluarea financiară. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate.

Mai multe detalii puteți găsi în documentul ce conține termenii de referință pentru acest concurs.

Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 

Logo