hackathon

Concurs de angajare a expertilor în elaborarea Curriculumului la disciplina opțională Educație Economică și Antreprenorială

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Junior Achievement Moldova, selectează experți care ar dori să facă parte din echipa pentru elaborarea Curriculumurilor la disciplina opțională Educație economică și antreprenorială, precum și a pachetelor metodologice a acestora în perioada februarie 2019 – Septembrie 2020, or.Chișinău, după cum urmează:
Pentru nivelul liceal:
- 4 experți pentru elaborarea Curriculumului;
- 5 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Economia aplicată;
- 2 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Etica în Afaceri;
- 4 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Compania Școlară;
- 2 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Cheia Succesului;
- 3 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Finanțele mele;
- 3 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Minifirma Școlară.
Pentru nivel gimnazial:
- 4 experți pentru elaborarea Curriculumului;
- 2 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Noi și Europa;
- 2 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Lumea Noastră;
- 3 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Eu și Economia;
- 3 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Spirit Antreprenorial;
- 3 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Economia în Cifre;
- 2 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Piața Internațională.
Pentru nivel primar:
- 4 experți pentru elaborarea Curriculumului;
- 2 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Noi înșine;
- 2 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Familia Noastră;
- 2 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Comunitatea Noastră;
- 2 experți pentru elaborarea pachetului metodologic pentru Programul Orașul Nostru.

Sarcini de bază 
a. Stabilirea criteriilor de elaborare în vederea racordării Curriculumurilor la cadrul legislativ existent;
b. Formularea competențelor specifice disciplinei și racordarea la conținuturile curriculare;
c. Formularea indicatorilor și reperelor de structurare a conținuturilor în perspectivă modernizată;
d. Elaborarea recomandărilor metodologice cu privire la proceseul de predare-învățare-evaluare.
e. Elaborarea pachetelor metodologice, care reprezintă parte integrată a Curriculumurilor.
f. Participarea la o masă rotundă în vederea finalizării primelor proiecte de documente;
g. Elaborarea chestionarelor pentru etapa de pilotare a curriculumurilor;
h. Participarea la 4 ședințe pe perioada de pilotare în vederea finalizării actelor menționate;
i. Finalizarea propriu-zisă a Curriculumurilor și pachetelor metodologice.
Cerințe față de candidați:
• studii superioare în domeniul educațional, economic, financiar sau antreprenorial;
• experiență de minim 5 ani de predare a unui sau mai multe programe ale Curriculumurilor, va constitui un avantaj;
• autor de documente de politici educaționale/ curriculare, auxiliare didactice, publicații în domeniul de referință;
• cunoașterea limbii române la nivel avansat.
Cunoştinţe: 
• cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
• cunoaşterea politicilor, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi internaționale în domeniile educației, economiei și/sau finanțelor;
Abilităţi: 
- de lucru în echipă, analiză şi sinteză, organizare și planificare eficientă a timpului, luarea deciziilor, expunere succintă şi clară oral/scris a informaţiei, lucru eficient în termeni restrânşi, abilități digitale.
Produse și cerințe de raportare
a. Proiectul inițial al Curriculumului și pachetului metodologic (aprilie 2019)
b. Chestionar de evaluare pentru procesul de pilotare (aprilie 2019)
c. Proiectul final al Curriculumului și pachetului metodologic (iunie 2020)
Proiectele vor fi prezentate pe suport de hârtie și în formă electronică în limba română.

Dacă sunteti cointeresaţi vă rugăm să trimiteţi CV-ul dumneavoastră, propunerea financiară și pentru care domeniu optați (Curriculum sau program) la adresa de email jamoldova@gmail.com, până la data de 10 februarie 2019. Informațiile suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 079537745 Laurenția. Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Elaborarea actelor se va realiza în cadrul Programului ”Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia” finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova) și implementat în Republica Moldova de către Junior Achievement Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.