Podeţul Prieteniei a apropiat două grădiniţe de pe ambele maluri ale Nistrului

Distribuie prietenilor:


 

16 persoane din localităţile Varniţa, Speia, Grigoripol, Bender şi Calfa şi-au dat întâlnire la Varniţa pentru a face totalurile parteneriatului stabilit între grădiniţele  «Romaniţa» din s. Varniţa şi  Guguţă din s. Speia, din stânga Nistrului. Activitatea de evaluare este partea a proiectului „Participarea femeilor din zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului în dezvoltarea comunitară”, realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene şi PNUD, în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”. La evenimentul din Varniţa, participantele au evaluat proiectul şi au elaborat un plan de activităţi pentru viitor .

Colectivul grădiniţei din s.Speia  condus de Ludmila Musteaţă, directorul instituţiei,  a enumerat activităţile desfăşurate în parteneriat cu grădiniţa din s.Varniţa:

 Seminarul metodologic « Parteneriatul educaţional grădiniţă-comunitate» – 12.12.2013,  Seminarul metodologic «Parteneriatul educaţional grădiniţă-şcoală» (Matineul de Anul Nou) 24.12.2013, Şezătoarea «La vatra neamului» – 06.02.2014,  Festivalul «Sf.Valentin şi Valentina» – 24.02.2014.

Participantele au menţionat faptul că, datorită acestor evenimente, au căpătat noi cunoştinţe şi abilităţi de lucru în procesul educaţional. Au determinat rolul colaborării cu părinţii şi comunitatea în educaţia copiilor. Însă au accentuat faptul că în comparaţie cu grădiniţa de la Varniţa, mai întâmpină dificultăţi în organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional în lipsa materialului didactic, literatură şi suport metodologic în limba maternă.

Educatoarele, dar şi părinţii din grădiniţa  «Romaniţa» s.Varniţa au enumărat un şir de rezultate pozitive obţinute  datorită acestui «podeţ» al prieteniei între două grădiniţe de pe ambele maluri ale Nistrului.

Veronica Ştefaniuc, preşedintele AO « Speranţă. Femeie. Viitor» a îndrumat oaspeţii invitaţi la masa rotundă să ia exemplu de la colegi şi să participe pe viitor la implementarea noilor proiecte în parteneriat cu Centrul CONTACT.

La final, participanţii mesei rotunde au făcut schimb de contacte şi idei pentru planificarea altor proiecte de acest gen, menite să dezvolte parteneriatul între cele două maluri  ale Nistrului.

Ţinem să menţionăm că, acest proiect este realizat de Centrul CONTACT în parteneriat cu Institutul Independent de Drept şi Societate Civilă din Tiraspol, cu asistenţa financiară a Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).  Scopul Programului UE-PNUD este de a contribui la promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autorităţilor locale, societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate în activităţile de dezvoltare economică şi socială a comunităţilor locale.

Persoana de contact: Liliana Porumb, coordonator de programe al Centrului Contact. Tel: 22/233947.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet