Olga Nicolenco: ”Implementarea egalității de gen în RM este în întârziere”Olga Nicolenco – expertă gender, comunicare și strategii electorale. Magistră în Ştiinţe politice şi managementul politic.

Acest interviu a fost publicat în Buletinul informativ al IDIS ”Viitorul”, difuzat în cadrul proiectului „Sensibilizarea opiniei publice privind echilibrul de gen în spațiul politic și de afaceri”, implementat de IDIS „Viitorul”, cu suportul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO), conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”. Proiectul este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia, cofinanțat și implementat de PNUD Moldova și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR)".

 

Doamnă Nicolenco, observăm o tendință de majorare a cotei participării femeilor în funcții de conducere. Ce spun aceste cifre?

 

Din păcate, această majorare (în medie 1-2%) nu este una atât de impresionantă, pe cât consideră unii. Dacă la fiecare scrutin vom avea doar așa o creștere, ajungem să avem o paritate de gen la nivelul de luare a deciziilor abia către sfârșitul acestui secol! Și așa suntem în întârziere – chiar dacă statul Republica Moldova și-a asumat obiectivul să aibă către 2015 un anumit număr de femei printre funcționarii publici, rezultatele fiind: 26% femei în consiliile locale, în loc de 40% asumate; 18% femei în consiliile raionale, în loc de 25% promise; 20% femei-primare, ținta fiind de 30% și doar 20% femei-deputate, la angajamentul de 30%.

Vedem că la niciun compartiment, conducerea statului nu și-a respectat obligațiunile și promisiunile. Posibil, am avea o doză mai mare de optimism dacă am vedea că aceste cifre sporesc de la scrutin la scrutin. Dacă în 2009 am avut o prezență de 26% femei-deputate, acum suntem în descreștere, iar acest lucru îngrijorează și denotă o inconsecvență a clasei politice moldovenești în promovarea femeilor la funcții de conducere. Un exemplu bun de urmat ar fi Parlamentul European, unde, de fiecare dată, în rezultatul alegerilor procentul femeilor este, fie chiar și puțin, dar în permanentă creștere.

 

De ce avem nevoie de femei în politică?

Din mai multe motive:

-          Dezechilibrul de gen la guvernare produce carențe în democratizare. Dacă societatea noastră dorește o dezvoltare continuă și prosperă, noi suntem obligați să promovăm cât mai multe femeie ca factori de decizie.

-          Pentru că avem 52% femei din populație, iar toate aceste femei sunt subreprezentate la nivelul de conducere.

-          Pentru că ne dorim ca și în statul nostru să se respecte legile, inclusiv cele care ar asigura o veritabilă egalitate de gen. Putem afirma că situația de jure este satisfăcătoare, pe când de facto suntem încă departe de starea de echilibru și echitate de gen atât la nivelul decizional, cât și în societate.

-          Pentru că ne dorim ca Republica Moldova, la capitolul promovarea femeilor, să fie într-un rând cu așa state ca Suedia, Norvegia, Franța, Germania, Polonia, Belgia și alte state, care asigură, inclusiv prin lege, paritatea de gen.

 

În istoria RM nici o femeie nu a deținut funcția de președinte de țară. Ce ar trebui să se schimbe în contextul politic sau cel legislativ ca o femeie să poată accede la așa funcție?

Ca acest lucru să se întâmple, nu este suficientă doar o modificare legislativă, oricât de bună ar fi aceasta. Avem nevoie de un ansamblu amplu de acțiuni și atitudini, cum ar fi: deschiderea clasei politice către procesul de promovare a femeilor, în primul rând din partea bărbaților-politicieni, care au un apetit sporit pentru cele mai importante (dar și foarte puținele!) funcții din stat de așa rang; schimbarea mentalității cetățenilor întru susținerea, nu blamarea, femeilor care doresc să conducă nu doar satul, dar și statul; nu în ultimul rând, extrem de importantă și dorința femeilor de a se lansa în lupta politică, destul de anevoioasă, inechitabilă, costisitoare și, deseori, în condițiile realităților noastre politice, destul de murdară. Vedem că modificarea unei sau mai multor legi este un pas foarte bun, necesar, dar insuficient pentru ca Republica Moldova să ajungă la situația când se va mândri, printre alte puține state din lume, că are o femeie - președintă de țară!

Vă mulțumim!