Rezultate obținute în cadrul proiectului post-doctoral desfășurat în ASEM: „Evoluții comportamentale ale consumatorilor de servicii financiar-bancare în noua configurație economică”Modern and Professional Business Proposal Presentation

În Academia de Studii Economice din Moldova este în derulare Proiectul post-doctoral: „Evoluții comportamentale ale consumatorilor de servicii financiar-bancare în noua configurație economică”, cu cifrul 21.00208.0807.14/PD II.

Obiectivul general al Proiectului constă în cercetarea teoretică și practică a comportamentului consumatorilor de servicii financiar-bancare în noua configurație economică din Republica Moldova și formularea unor recomandări de îmbunătățire a reacției băncilor, în sensul adaptării serviciilor acestora la stilul comportamental al consumatorilor, prin elaborarea unor strategii de dezvoltare și de marketing coerente, menite să contribuie la îmbunătățirea relațiilor bancă-client, la consolidarea potențialului financiar al băncilor și clienților acestora.

În activitatea de cercetare desfășurată pe parcursul anului 2022, s-a pus accentul pe următoarele aspecte:
– formularea unor recomandări științifice și practice privind formarea strategiei de dezvoltare a relației cu clientul;
– crearea unui cadru de gestionare a relațiilor cu clienții în scopul fidelizării acestora;
– analizarea modificărilor comportamentale ale consumatorilor de servicii financiar-bancare din Republicii Moldova, în contextul noii configurații economice;
– elaborarea unor recomandări privind măsurile de creștere a gradului de încredere al consumatorilor în instituțiile financiar – bancare și consolidarea impactului pozitiv asupra clienților, băncilor și economiei naționale, în ansamblu;
– proiectarea modelului de influențare a deciziei de consum a clientului bancar în Republica Moldova.

Pentru atingerea scopului și obiectivelor planificate, au fost realizate următoarele acțiuni:
– elaborarea cadrului logic privind metodologia de cercetare a comportamentului consumatorilor de servicii financiar – bancare;
– cuantificarea și analiza datelor obținute din chestionarea consumatorilor de servicii financiar-bancare din Republica Moldova;
– elaborarea unor recomandări privind creșterea nivelului de educație financiară a populației Republicii Moldova;
– identificarea conținutului deciziei de cumpărare a clienților bancari și a factorilor determinanți;
– evaluarea gradului de satisfacțiea consumatorilor de servicii financiar-bancare din Republica Moldova și elaborarea unor recomandări privind fidelizarea clienților.
– elaborarea unor recomandări privind creșterea nivelului de încredere al consumatorului în instituțiile financiar – bancare și căile de consolidare a acesteia;

 

Indicatorii de performanță aferenți Proiectului în anul 2022, au înregistrat următoarele valori:
Elaborarea și publicarea unor capitole în editură internațională -1
Articole în reviste științifice în străinătate – 1
Abstracte în culegeri științifice, în lucrările conferințelor științifice internaționale (peste hotare) -3
Articole în lucrările conferințelor științifice internaționale în Republica Moldova -1
Raportor – cheie (keynote speaker) la conferințe științifice internaționale, organizate peste hotare -1
Participări la conferințe științifice internaționale, organizate peste hotare -3
Participări la conferințe științifice internaționale, organizate în Republica Moldova -2
Organizarea și desfășurarea chestionării consumatorilor de servicii financiar-bancare din Republica Moldova – 522 de respondenți
Vizită de studiu la Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale ,Turcia
Vizită de studiu la ASE București, România

Coordonatorul proiectului „Evoluții comportamentale ale consumatorilor de servicii financiar-bancare în noua configurație economică”, cu cifrul 21.00208.0807.14/PD II: Larisa MISTREAN, dr. conf. univ., ASEM

Keynote Larisa 1 page 0001