Rezultatele proiectului desfăşurat în ASEM „Children Left Behind by Labour Migration: Supporting Moldovan and Ukrainian Transnational Families in the EU/CASTEL”, pentru anul 2022308684469 457216309765053 3867882683517495230 n
În perioada 15 iunie 2021 – 15 decembrie 2023 în ASEM derulează proiectul: „Children Left Behind by Labour Migration: Supporting Moldovan and Ukrainian Transnational Families in the EU/CASTEL” („Copiii lăsați în urma migrației forței de muncă: Sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE/CASTEL”), cu nr. ICMPD/2021/MPF-357-0.

Scopul proiectului este de sprijinire a Republicii Moldova și a Ucrainei în îmbunătățirea cadrelor de protecție și a cunoștințelor familiilor transnaționale în legătură cu impactul social și juridic al migrației forței de muncă spre Uniunea Europeană.

Obiective specifice:

1: Impactul potențial negativ al politicilor și dinamicii migrației muncii asupra protecției copiilor în Moldova și Ucraina este înțeles datorită structurilor de cercetare orientate către soluții;

2: Cadrul juridic și politic al migrației de muncă în Moldova și Ucraina sunt îmbunătățite în baza unor dovezi solide de cercetare empirice, inclusiv în ceea ce privește migrația circulară și temporară a forței de muncă;

3: Familiile transnaționale și părțile interesate naționale sunt mai bine informate cu privire la realitățile și aspectele practice legate de migrația forței de muncă;

Pe parcursul anului, printre rezultatele înregistrare se regăsesc activităţi de cercetare: cercetări de teren – interviuri aprofundate cu părinţii migranţi, copiii a căror părinţi sunt plecaţi la muncă peste hotare şi reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale competenţi în problema în cauză – asistenţi sociali, pedagogi sociali primari, etc. În scopul diseminării rezultatelor cerecetării, membrii proiectului au participat la conferința internațională organizată de Centrul pentru studiul familiilor transnaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj și Fundația Terre des hommes România ”Familii fără frontiere din Ucraina și Moldova. Concluzii preliminare ale unei cercetări unice despre familiile transnaționale”, Bucuresti, 7 Iunie 2022. De asemenea, a fost organizată Masa rotundă „DEZVOLTAREA SOCIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PROCESELOR MIGRAȚIONISTE” (masă rotundă dedicată aniversării a 90 de ani de la nașterea profesorului Ovidiu Bădina).

Coordonatorul proiectului „Children Left Behind by Labour Migration: Supporting Moldovan and Ukrainian Transnational Families in the EU/CASTEL” („Copiii lăsați în urma migrației forței de muncă: Sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE/CASTEL” este Dorin VACULOVSCHI, dr., conf. univ.